Kossak-Główczewski Jan

Z e-ncyklopedia

Kossak-Główczewski Jan (1868-1934), proboszcz w Dębie

Urodził się 23 października 1868 w Rzecznicy w powiecie człuchowskim na Pomorzu. Był synem ziemianina Augusta i Anny z d. Albrecht. Po ukończeniu szkoły ludowej w rodzinnej miejscowości, uczył się gimnazjum w Chojnicy. Następnie studiował teologię: najpierw w Seminarium Duchownym w Pelplinie, później na uniwersytecie w Monasterze w Westfalii, a w końcu na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1896 we Wrocławiu z rąk kard. G. Koppa.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rychtalu i św. Katarzyny w Sławięcicach. W 1899 roku został mianowany administratorem, a rok później proboszczem w parafii św. Józefa w Międzyborzu w powiecie sycowskim. W 1907 roku objął jako proboszcz parafię św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach koło Opola, gdzie wybudował probostwo i powiększył miejscowy cmentarz. Postarał się także o założenie nowych cmentarzy w należących do Komprachcic: Polskiej Nowej Wsi oraz Osinach. Przez kilka lat ks. Główczewski pełnił również funkcję wicedziekana dekanatu opolskiego.

W okresie powstań i plebiscytu zaangażował się czynnie po stronie polskiej. W wyniku tej działalności, po podziale Górnego Śląska między Polskę i Niemcy, został zmuszony do opuszczenia swej dotychczasowej placówki duszpasterskiej. 28 stycznia 1922 został mianowany proboszczem parafii św. Jana i Pawła w Dębie. Przeprowadził tam gruntowne remonty budynków kościelnych i znacznie powiększył cmentarz. Zmarł 17 sierpnia 1934 w Wiedniu, kilka dni po przebytej tam operacji. Został pochowany w Katowicach-Dębie. Uroczystościom pogrzebowym 23 sierpnia 1934 w Dębie przewodniczył ks. infułat Wilhelm Kasperlik.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Kossaka-Główczewskiego; Schematismus 1922; Schematyzm 1924-1936; Nekrolog, WD 1934, nr 9, s. 284; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 184; E. Wyglenda, Główczewski Jan (hasło), [w:] Słownik duchowieństwa, s. 116.