Kosmeli Ernest

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kosmeli Ernest (Ernst) (1803-1879), proboszcz w Pszczynie

Kosmeli Ernest.jpg

Urodził się 10 września 1803 w Pszczynie w rodzinie mistrza piekarskiego Ernsta i Marianny z domu Magiera. Do gimnazjum uczęszczał w Gliwicach. W latach 1825-1829 odbył studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1829. Pracę duszpasterską rozpoczął w Mikołowie, początkowo jako wikary, a od maja 1830 roku jako prebendarz. W 1833 roku objął funkcję proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. Od 1847 roku do śmierci sprawował urząd dziekana dekanatu pszczyńskiego.

Za działalność charytatywną w czasie klęski głodu i epidemii tyfusu (1845-1848) został odznaczony pruskim Orderem Czerwonego Orła IV klasy. W 1851 roku zorganizował w parafii jezuickie misje ludowe, poświęcone m.in. trzeźwości. W 1860 roku ks. Ernst Kosmeli przygotowywał uroczystości pogrzebowe zmarłego w Pszczynie biskupa sufragana wrocławskiego Bernarda Bogedaina i stał się jednym z wykonawców jego testamentu.

W 1867 roku sprowadził do Pszczyny siostry ze Zgromadzenia św. Karola Boromeusza. W tym samym roku otrzymał tytuł kanonika honorowego kapituły katedralnej we Wrocławiu. Odrestaurował wnętrze kościoła parafialnego. W 1837 roku zakupił nowe organy, a w 1860 roku obrazy stacji drogi krzyżowej. W 1850 roku rozbudował wieżę kościelną, zniszczoną przez pożar, który objął Pszczynę w 1748 roku. W 1875 roku wybudował nowe probostwo. Zmarł 12 lutego 1879.

Bibliografia

Materiały własne autora.