Kopiec Wilhelm

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kopiec Wilhelm (1917-1998), proboszcz w Przełajce

Kopiec Wilhelm.jpg

Urodził się 26 stycznia 1917 w Załężu w górniczej rodzinie Wojciecha i Marianny z d. Gornioczek. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w Załęskiej Hałdzie. Po trzech latach przeszedł do Szkoły Wydziałowej w Katowicach. Potem uczył się w Państwowym Gimnazjum w Katowicach, a ostatnie dwa lata w Mysłowicach, gdzie w 1938 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybuch wojny zmusił alumnów do opuszczenia Seminarium. Za zgodą bpa kontynuował studia teologiczne, najpierw krótko w Widnawie, a potem w Fuldzie. Święceń kapłańskich udzielił mu 21 lutego 1943 w katedrze w Fuldzie bp Ioannes Baptista Dietz. Mszę św. prymicyjną odprawił w Piotrowicach.

Bezpośrednio po święceniach pracował jako wikariusz w Fuldzie. Od 18 kwietnia 1943 był przez miesiąc na zastępstwie w Bielszowicach. Potem znów wrócił do Fuldy. 7 lipca podjął zastępstwo w Piotrowicach, a 23 października w Bogucicach. Od 19 listopada 1943 był wikariuszem w parafii NSPJ w Chorzowie Batorym, 1 września 1947 został wikariuszem w Michałkowicach. 18 listopada t.r. powierzono mu samodzielne duszpasterstwo w Przełajce. Pozostał nadal wikarym w Michałkowicach. Wezwany 20 września do Urzędu Bezpieczeństwa w Chorzowie, w sprawie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które chciało przejąć szkołę w Maciejkowicach, wrócił dopiero po pół roku. Był więziony w Katowicach bez wyroku.

W Przełajce wybudował kościół (poświęcony 2 września 1951), probostwo, założył cmentarz. Od 14 września 1953 mieszkał w Przełajce - do czasu wybudowania probostwa - prywatnie. 28 maja 1957, w dniu utworzenia w Przełajce parafii, ks. Wilhelm Kopiec został jej administratorem z tytułem proboszcza. Proboszczem ustanowiony 31 grudnia 1957. Przez ponad 30 lat był spowiednikiem Sióstr Jadwiżanek w Bogucicach, Dąbrówce Małej i w Janowie. 5 lutego 1993 mianowany został kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. W 1993 roku przeszedł na emeryturę. Mieszkał najpierw w Przełajce, a potem w Kochłowicach. Zmarł 7 października 1998 w szpitalu w Goduli. Pochowany został 9 października w Przełajce.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wilhelma Kopca; Schematyzm 1947-2001; J. Krętosz, Nekrolog, WA 1998, nr 12, s. 626-628; GN 1998 nr 43, s. 18; J. Krętosz, Kopiec Wilhelm (hasło), [w:] Leksykon duchowieństwa, t. 2, s. 134-135; tenże, Wychowanie młodzieży w programie PZPR. „Chrześcijanin w Świecie” 1994, nr l, s. 34 -13; J. Myszor, Represje wobec duchowieństwa, s. 153, 240; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 163.