Kopczyk Konstanty

Z e-ncyklopedia

Kopczyk Konstanty SDB (1866-1914), misjonarz

Urodził się 24 listopada 1866 w Hajdukach Wielkich. Nowicjat w towarzystwie Salezjańskim odbył w latach 1895-1896 w Foglizzo (Włochy). Święcenia kapłańskie przyjął 21 września 1901 w San Salvador (Salvador). Pracował jako misjonarz w Panamie i tam zmarł 7 stycznia 1914.

Bibliografia

M. Chmielewski, Pozaszkolna działalność misyjna salezjanów polskich w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888-1910), "Seminare" nr 29 (2011), s. 288.