Komisja Intelektualistów i Działaczy Katolickich

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komisja Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju

Organizacja ta wywodziła się ze środowiska Bolesława Piaseckiego i zaczęła swoją działalność w listopadzie 1950 roku. W tym czasie Stowarzyszenie PAX wypracowywało "zasadę wieloświatopoglądowości socjalizmu". Grupa B. Piaseckiego potrzebowała grona specjalistów, które mogłoby pomóc w budowaniu socjalistycznego państwa polskiego, przy uwzględnieniu wartości chrześcijańskich . Przewodniczącym Komisji został ks. Jan Czuj, dziekan warszawskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego, zaś wiceprezesami ks. Eugeniusz Dąbrowski oraz rektor UJ, prof. dr Tadeusz Lehr-Spławiński. Ruch „intelektualistów” był grupą skupiającą wokół siebie i duchownych, i świeckich, próbujących pogodzić ze sobą katolicką naukę społeczną z socjalizmem, który ze strony Stolicy Apostolskiej był oceniany jednoznacznie negatywnie. Do grona członków Komisji Intelektualistów włączono osoby związane z KUL-em, seminariami duchownymi czy tworzących prasę katolicką.

Ruch ten, w przeciwieństwie do ruchu "księży patriotów", miał przewagę w docieraniu do katolików dzięki własnym czasopismom: Słowo Powszechne i Dziś i Jutro. Dla Bolesława Piaseckiego grupa "intelektualistów" była konkurencją wobec Komisji Księży przy ZBoWiD. Zrzeszała nie tylko duchownych, ale i świeckich. Od tego momentu posiadał on w swoich szeregach własnych księży, którzy prowadzili mniej radykalną politykę wobec biskupów, Komisja zaś cieszyła się również większym autorytetem.

Na Śląsku

22 października 1953 „na wniosek duchownych i świeckich działaczy katolickich biorących udział w pracach Frontu Narodowego”, jak podawała prasa, powołano stalinogrodzką KDiŚDK przy Wojewódzkimm Komitecie Frontu Narodowego. Jej przewodniczącym został ks. Piotr Kowolik, dotychczasowy wikariusz generalny diecezji stalinogrodzkiej oraz prezes OKK. Na wiceprzewodniczącego KDiŚDK wybrano zastępcę prezesa OKK ks. Mieczysława Skurczyńskiego z diecezji częstochowskiej.

Bibliografia

J. Żurek, Ruch "księży patriotów w województwie katowickim w latach 1949-1956, Katowice 2009.