Kościół pw. św. Rocha w Oławie

Z e-ncyklopedia
Olawa Roch.jpg
Olawa Roch1.jpg

Kościół filialny parafii Matki Boskiej Pocieszenia, wybudowany w latach 1602-1604, przebudowany w 1707 roku. W ołtarzu obraz Zwiastowanie fundacji Jadwigi Elżbiety Habsburżanki, żony Jakuba Sobieskiego, jako wotum za powrót męża z uwięzienia przez Augusta II Sasa w twierdzy Koenigstein. Obecnie użyczony wiernym greckokatolickim.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM