Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy-Zdroju

Z e-ncyklopedia
Polanica12.jpg
Polanica11.jpg
Polanica6.jpg

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy-Zdroju jest najstarszym obiektem sakralnym w mieście. Historia sięga roku 1650. Wtedy to jezuici z Kłodzka wybudowali kaplicę z drewna. Była ona miejscem modlitw tutejszych katolików. Jednak okazało się, że była niewystarczająco duża na wciąż wzrastającą liczbę wiernych. Niemałą rolę odegrał też fakt, że Polanica-Zdrój przeradzała się w duże, znane uzdrowisko. Wobec tego w roku 1911 przystąpiono do budowy nowego, większego kościoła. Plac pod budowę został ofiarowany przez wikariusza katedralnego z Wrocławia. Autorem projektu był wrocławski architekt Ludwig Schneider, a budowniczym słynny mistrz murarski Andreas Ernst pochodzący z Kłodzka. Kościół został poświęcony przez biskupa pomocniczego praskiego Vaclava Frinda 8 lipca 1912. Początkowo był to kościół filialny parafii w Szalejowie Górnym, a 1 października 1923 podniesiono go do rangi kościoła parafialnego.

Zbudowany z cegły w stylu neobarokowym z elementami postsecesyjnymi, jest budowlą jednonawową z transeptem i wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Rozczłonkowaną bryłę akcentuje wieża, zwieńczona smukłym, baniastym hełmem. Ma bogato zdobione elewacje, zwłaszcza szczytowe. Ołtarz główny z drewna lipowego i sosnowego - wg projektu L. Schneidera - oraz ołtarze boczne i jeden z konfesjonałów wykonało Stowarzyszenie Mistrzów Stolarskich z Nysy. Drugi konfesjonał wykonał w 1938 roku stolarz Wagner z Kłodzka. Chrzcielnica została wykonana przez wychowanka miejscowego domu dziecka, rzeźbiarza Kleina. Znajdujący się w ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Wniebowziętej (jest kopią dzieła Bartolome Estebana Murillo), obraz św. Antoniego w ołtarzu bocznym oraz obrazy Drogi Krzyżowej i freski namalował Oswald Volkel z Monachium-Grafelfing. Stacje Drogi Krzyżowej zostały namalowane na blaszanej powierzchni, zaś ich ramy zrobił Fischer, rzeźbiarz z Nysy. Witraże okienne zostały stworzone wg projektu malarza Lercha z Düsseldorfu, a ufundowane przez parafian. Organy zbudował organmistrz Joseph Lux z Lądka Zdroju, a pierwszy raz zabrzmiały w polanickim kościele w listopadzie 1914 roku. Dzwony odlane w 1912 roku przez firmę Alberta Bierlinga z Drezna zostały skonfiskowane w 1917 roku na potrzeby armii, a powtórnie wykonane w 1927 roku w firmie Bracia Ullrich z Apoldy także trafiły na cele zbrojeniowe (zachował się jedynie wcześniejszy z 1912 roku Józef). W 2006 roku na wieży kościelnej zawisły nowe dzwony o imionach Ignacy, Georg i Maria. Podświetlany zegar ufundował w 1924 roku miejscowy fabrykant i właściciel huty szkła Franz Wittwer.

W kościele znajduje się także Łaskami Słynący Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 1903 roku Polacy, budujący kościół na dawnych kresach Rzeczypospolitej udali się do Rzymu po ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą umieścili w kościele gimnazjalnym Ave Maria w Stanisławowie. Ten jednonawowy kościół zbudowano w latach 1903-1905, a obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajdował się w nim w ołtarzu głównym. Wiadomo, że obraz nabyto u ojców redemptorystów w Rzymie, stamtąd go przywieziono, że został namalowany w pracowni włoskiej, na desce z drzewa hebanowego, że był poświęcony i koronowany przez papieża Piusa X w 1903 roku i należy do pierwszych kopii Świętej Ikony, które ojcowie redemptoryści rozprowadzali po całym świecie. Świadczy o tym metryka naklejona z tyłu obrazu, uwiarygodniona pieczęcią ojców redemptorystów. Pierwsi polaniccy osiedleńcy przywieźli ten bezcenny Dar jako cząstkę Utraconej Ziemi. Najpierw ukrywano go w Gajewie k. Radkowa w drewnianej skrzyni. Po przypadkowym spotkaniu pierwszego polanickiego proboszcza ks. Mariana Barga z przewodniczącym rady parafialnej kościoła Ave Maria ze Stanisławowa Michałem Ziomkiem na targu w Kłodzku w 1945 roku, na drugi dzień obraz przetransportowano wraz z wotami i umieszczono w kościele parafialnym w Polanicy Zdroju, w ołtarzu bocznym po prawej stronie prezbiterium.

Ks. Barg był repatriantem i proboszczem w Polanicy w latach 1945-1959. Jego następca ks. dr Zygmunt Barmiński, też repatriant, dla uczczenia Matki Bożej Nieustającej Pomocy zadecydował wraz z parafianami sprawić nową, godną nastawę ołtarza. Prof. Stanisław Budziłło, rektor i dziekan Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zaprojektował nastawę ołtarza wotywnego. Obraz umieszczono w ażurowej ramie na tle owalnej, złocisto-promienistej glorii, przypominającej monstrancję. Miejscowi stolarze wykonali prace w drzewie, a polichromii dokonał jeden z konserwatorskiej ekipy z Wawelu. 2 października 1959 przy licznym udziale wiernych ołtarz poświęcił ks. Roman Daca z Krakowa.

Projekt nastawy ołtarza kuria wrocławska zatwierdziła w maju 1960 roku. W 1993 roku kościół otrzymał nową polichromię, a w Jubileuszowym Roku 2000 nowy dach i elewację jako wotum wdzięczności parafian za 2000 lat chrześcijaństwa i 1000 lat istnienia diecezji wrocławskiej. Kościół jest wpisany do rejestru zabytków woj. dolnośląskiego i stanowi dobro kultury.

Corocznie od maja do września z inicjatywy prof. Andrzeja Chorosińskiego odbywają się w kościele koncerty muzyki organowej i kameralnej. Biskup świdnicki Ignacy Dec dekretem z dnia 5 kwietnia 2013 ustanowił w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy-Zdroju Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, a pierwszym jego kustoszem mianował ks. prałata Antoniego Kopacza, proboszcza i dziekana polanickiego. Kościół otrzymał także relikwie - wtedy jeszcze błogosławionego - dziś już św. Jana Pawła II.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Bibliografia

Za: "Via Polanica". Ekumeniczny i międzynarodowy turystyczny szlak pieszo-rowerowy. Polanica-Zdrój 2012, s. 18; Polanica-Zdrój, Kościół Wniebowzięcia NMP, dostęp 19.03.2017; Parafia Polanica, Historia Łaskami Słynącego Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dostęp 19.03.2017.