Kołodziejczyk Stanisław

Z e-ncyklopedia

Kołodziejczyk Stanisław (1932-2002), proboszcz w Książenicach

Urodził się 7 maja 1932 w Chorzowie w rodzinie robotniczej Pawła i Karoliny z d. Bryłka. W latach 1939-1946 uczęszczał do szkoły powszechnej. Po jej ukończeniu uczył się w Państwowym Gimnazjum Mechanicznym przy Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych (Konstal), gdzie w 1949 roku uzyskał dyplom mechanika ślusarskiego. Był ministrantem i należał do Sodalicji Mariańskiej Młodzieńców. Od września 1949 roku pracował w Konstalu, najpierw jako pracownik fizyczny, a potem umysłowy. W 1949 roku rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Chorzowie i w Siemianowicach Śląskich. Po zdaniu w 1953 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego jedynie do 1954 roku, gdyż władze komunistyczne zlikwidowały Wydział. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa koadiutora H. Bednorza.

Po zastępstwach wakacyjnych w Pszowie i w parafii katedralnej w Katowicach był wikariuszem w parafiach: św. Marii Magdaleny w Tychach (od 1 września 1958), św. Andrzeja Boboli w Wirku (od 30 sierpnia 1962), Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym (od 30 sierpnia 1965), św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (od 1 lipca 1969), MB Wszechpośredniczki Łask w Jedłowniku (od 30 sierpnia 1971). Egzamin proboszczowski zdał na podstawie pracy pt. Parafia św. Andrzeja Boboli, Ruda Śl. 10 Wirek.

Od 1975 roku duszpasterzował w parafii Najświętszego Imienia Maryi w Cieszynie-Bobrku (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) - od 1 maja jako wikariusz ekonom, a od 24 czerwca proboszcz. Był dziekanem dekanatu cieszyńskiego. 6 grudnia 1980 został wikariuszem ekonomem parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim, a 26 stycznia 1981 jej proboszczem. Ostatnią, przed przejściem na emeryturę, jego placówką duszpasterską, była parafia Niepokalanego Serca NMP w Książenicach. Od 15 maja 1989 był wikariuszem ekonomem, a od 31 maja proboszczem. 31 lipca 1999 przeszedł na emeryturę. Zamieszkał na probostwie parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku. Tam zmarł 2 listopada 2002. Został pochowany 6 listopada w Książenicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Kołodziejczyka; Schematyzm 1970-2001; T. Stolarski, Dzieje duszpasterstwa w parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. w latach 1925-1992, Katowice 2005, mps Biblioteka WTL, s. 85-86; J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2003, nr 10, s. 588-589; R. Ratajczak, 775 lat Książenic, Czerwionka-Leszczyny 1998, s. 46-47.