Kliche Ireneusz

Z e-ncyklopedia

Kliche Ireneusz (1968-), proboszcz w Gardawicach

Kliche ireneusz.jpg

Urodził się 8 marca 1968 w Rybniku Wielopolu, jako czwarte dziecko Elżbiety i Henryka. Po ukończeniu szkoły podstawowej nr 8 w Wielopolu rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym Hanki Sawickiej w Rybniku, którą ukończył maturą w 1987 roku. Rozpoczął studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego. Po III roku studiów nie wrócił z wakacji we Francji, ale poinformował rodziców i Uniwersytet, że zostaje na rok w Międzynarodowej Szkole Formacji i Ewangelizacji w Paray le Monial, w miejscu, gdzie Serce Jezusa objawiło się siostrze Małgorzacie Marii Alacoque. Po roku pobytu wśród 34 kolegów i koleżanek z 14 narodowości z całego świata powrócił na KUL i kontynuował studia. Po ich zakończeniu wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Pierwszy semestr IV roku spędził na stażu w Pszczynie w parafii Wszystkich Świętych. Ukończył studia teologiczne pracą magisterską z prawa kanonicznego napisaną pod kierunkiem o. prof. Wenantego Zuberta, pt. Prawa i obowiązki rodziców do wychowania potomstwa. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1998 z rąk abpa Damiana Zimonia.

Po święceniach pracował jako wikary w parafii Ducha Świętego w Bytkowie, a od 2002 roku w parafii św. Barbary w Bykowinie. Po roku pracy na tej parafii zdecydował się na wyjazd na misje. W podaniu do ordynariusza prosił o wyjazd do Brazylii myśląc o kontynuacji dzieła swojego parafianina ojca werbisty Wacława Wiktora, który tam pracował i tam umarł. Jednak po miesiącu otrzymał propozycję wyjazdu do Argentyny, gdzie dwóch śląskich misjonarzy prosiło o pomoc w duszpasterstwie. Ks. Ireneusz przychylił się do propozycji, po czym w 2003 roku rozpoczął dziewięciomiesięczne przygotowanie w Domu Formacji Misyjnej w Warszawie. W czerwcu 2004 roku wyjechał na cztery miesiące do Hiszpanii, do Isla Cristina w Andaluzji na staż do parafii. Po powrocie, 16 listopada 2004 wyjechał do Argentyny, do prowincji Chaco, gdzie pracowało dwóch śląskich kapłanów: ks. Henryk Pawełek i ks. Zbigniew Kozioł. Najpierw pracował z nimi, potem jako samodzielny proboszcz na dwóch parafiach: Tres Isletas – w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz San Bernardo. Po 8 latach pracy misyjnej postanowił wrócić do Polski. 31 października 2012 dekretem abpa Wiktora Skworca został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie koło Wodzisławia Śląskiego. 1 czerwca 2017 otrzymał dekret abpa Wiktora Skworca na urząd proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Gardawicach, który objął 1 sierpnia 2017.

Bibliografia

Polscy Misjonarze w Świecie, t. II, wyd. Verbinum; Archiwum WŚSD; Strona internetowa parafii NSPJ w Rogowie.