Kieras Ludwik

Z e-ncyklopedia

Kieras Ludwik (1949-), proboszcz w Kamieniu

Urodził się 28 maja 1949 w Radzionkowie w górniczej rodzinie Franciszka i Klary z d. Wrodarczyk. Ojciec pracował w KWK Bytom jako maszynista na dole kopalni, a matka prowadziła gospodarstwo domowe. Matka ks. Ludwika pochodziła z licznej rodziny (dziesięcioro dzieci). Jedna z sióstr wstąpiła do Zgromadzenia Służebniczek Śląskich i przyjęła imię zakonne Pryscylla. Bratem matki księdza Ludwika był również kandydat na ołtarze ks. Ludwik Wrodarczyk ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, który zginął śmiercią męczeńską podczas drugiej wojny światowej. Zamordowany przez Ukraińców we wsi Okopy na granicy polsko – rosyjskiej gdzie sprawował swoją posługę duszpasterską. Ksiądz Ludwik Kieras posiada czworo rodzeństwa. W 1967 roku po zdanej maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Herberta Bednorza w Wielki Czwartek 11 kwietnia 1974. Prymicje odprawił w drugi dzień świąt wielkanocnych 15 kwietnia 1974 w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie. Do ołtarza prowadził go ks. Konrad Seligman, który był proboszczem jego rodzinnej parafii. Po święceniach biskup skierował go na zastępstwo do rodzinnej parafii w Radzionkowie oraz do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze. Następnie był wikarym w parafiach:

Od 1983 roku rozpoczął tworzenie nowej parafii i budowę kościoła w Pogórzu koło Skoczowa. W tym czasie wybudowano kaplicę, kościół dedykowany Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, dom katechetyczny, probostwo, utworzono również cmentarz. Po reorganizacji granic diecezji, został przeniesiony w 1993 roku do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu, gdzie od 28 sierpnia 1993 objął urząd proboszcza. W czasie jego posługi proboszczowskiej kościół kamieński został odnowiony, przeprowadzono remont i rozbudowę probostwa oraz domu parafialnego. Wybudował przedpogrzebową kaplicę Zmartwychwstania Pańskiego oraz znacznie powiększył cmentarz parafialny. 28 maja 2015 na VIII Sesji Rady Miasta Piekary Śląskie otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie. 26 lipca 2015 przeszedł na emeryturę. Obecnie mieszka w rodzinnym Radzionkowie gdzie pomaga w duszpasterstwie.

Bibliografia

Aleksandra Matuszczyk-Kotulska, Brzozowice – Kamień. Dzieje parafii, Piekary Śląskie 2009; Rzymskokatolicka parafia NMP Królowej Polski w Pogórzu: [1] [dostęp 30.05.2020] ; Oficjalna strona miasta Piekary Śląskie: [2] [dostęp 30.05.2020] ; Parafia Św. Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich w Brzozowicach – Kamieniu: [3] [dostęp 30.05.2020]