Kiebel Paweł

Z e-ncyklopedia

Kiebel Paweł (1866-1925), proboszcz w Woźnikach

Kiebel.jpg

Urodził się 15 lipca 1866 w Opolu. Był synem oberżysty Antoniego i Marii z d. Reymann. Do szkoły ludowej i gimnazjum uczęszczał w Opolu. W 1887 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1891 we Wrocławiu. Posługę wikariusza pełnił w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach (1891-1894) i św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (1894-1898).

W 1898 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Katarzyny w Woźnikach, gdzie duszpasterzował przez 27 lat. Jego zasługą było wybudowanie nowej kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu w Miotku, której nie zdołał już ukończyć. W 1923 roku Administrator Apostolski ks. August Hlond mianował go dziekanem dekanatu tarnogórskiego. Zmarł nagle 28 grudnia 1925 w Woźnikach i tam został pochowany. Zmarł w opinii świętości.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Pawła Kiebela; Schematyzm 1924-1927; Nekrolog, WD 1926, nr 4, s. 16; Myszor, Historia diecezji, s. 111; M. Wojda, Ksiądz Paweł Kiebel (1866-1925) duszpasterz i budowniczy kościoła św. Franciszka z Asyżu w Miotku, Katowice 2003, mps w Bibliotece WTL.