Kempny Roman

Z e-ncyklopedia

Kempny Roman (1954-2002)

Kempny Roman.jpg

Urodził się 31 grudnia 1954 w Żorach w rodzinie górnika Pawła i Marty z d. Rybka. W 1969 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Po zdaniu w 1973 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W ramach tzw. stażu pracy, od 1 września 1977 do 30 czerwca 1978 zatrudniony był jako robotnik fizyczny w Rybnickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego „PEBEROW" przy kopalni „Suszec". Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał stopień magistra teologii. Pracę magisterską napisał na temat: Nieszpory parafialne w Diecezji Katowickiej. Studium liturgiczno - pastoralne. Święcenia diakonatu otrzymał 8 marca 1979 w Popielowie. Święceń kapłańskich udzielił mu 3 kwietnia 1980 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach bp Herbert Bednorz.

Ks. Roman Kempny od 10 maja 1980 był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach, po dwóch latach objął też tam duszpasterstwo akademickie. 30 sierpnia 1985 rozpoczął pracę jako wikariusz w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. 1 września 1986 został diecezjalnym duszpasterzem akademickim w Katowicach. Po roku wyjechał do Rzymu. Studiował w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma, mieszkał w Papieskim Kolegium Polskim. Studia uwieńczył uzyskaniem stopnia licencjata.

Po powrocie z Rzymu mianowany został z dniem 1 listopada 1994 sekretarzem Arcybiskupa Katowickiego i ceremoniarzem kościoła metropolitalnego. Od 7 maja 1996 był także redaktorem Gościa Niedzielnego, a 22 stycznia 2002 zlecono mu pełnienie funkcji asystenta kościelnego katowickiego wydania tego tygodnika.

Powierzone mu zostały jeszcze inne funkcje na szczeblu archidiecezjalnym: był przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej (od 3 maja 1995), asystentem Akcji Katolickiej (od 29 czerwca 1995 - 21 listopada 1999), asystentem kościelnym programów radiowo - telewizyjnych (od 15 listopada 1995), duszpasterzem dziennikarzy (od 1 sierpnia 2000), cenzorem książek (od 5 kwietnia 2001), członkiem Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Rady Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. Był też rzecznikiem prasowym Arcybiskupa Katowickiego i Kurii Metropolitalnej w Katowicach (od 1 lipca 2000) a także wykładowcą w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w zakresie środków społecznego przekazu (od 20 czerwca 2000). Głosił często wykłady oraz nauki rekolekcyjne, również poza archidiecezją katowicką. W 2000 roku mianowany został kapelanem Jego Świątobliwości, w 2001 roku odznaczony krzyżem Kawalerów Maltańskich.

Zmarł nagle 2 marca 2002 w Katowicach. Eksportacja z Kurii Metropolitalnej do Katedry w Katowicach odbyła się 5 marca. Następnego dnia spoczął na cmentarzu w rodzinnych Pielgrzymowicach. Wyrazy współczucia skierowane do rodziny, przyjaciół i uczestników pogrzebu przysłał papież Jan Paweł II.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Romana Kempnego; Schematyzm 1981-2001; D. Bednarski, Kempny Roman (hasło), SPTK t. 9, s. 269 - 274; J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2003, nr 9, s. 548-549; Pogrzeb ks. prał Romana Kempnego, WA 2002, nr 3, s. 139-147; S. Puchała, Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, s. 84 i nn.