Kempa Jerzy

Z e-ncyklopedia

Kempa Jerzy (1936-2019), proboszcz w Bujakowie

Kempa Jerzy.jpg

Urodził się 8 marca 1936 w Woszczycach w rodzinie Józefa i Marty z domu Oślizło. Ojciec był górnikiem, matka zajmowała się domem. Miał troje rodzeństwa: Lidię, Amalię i Stanisława. W 1943 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Woszczycach. Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Żorach. Po zdaniu w 1955 roku egzaminu dojrzałości, ze względu na trudne warunki materialne rodziny, przez dwa lata pracował fizycznie w Mikołowskiej Fabryce Maszyn Górniczych.

W 1956 zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Napisał pracę magisterską na seminarium naukowym ze Starego Testamentu zatytułowaną: Sekta Świadków Jehowy. Święcenia kapłańskie przyjął w Katowicach 24 czerwca 1962 z rąk bpa Herberta Bednorza.

Pracę duszpasterską rozpoczął na zastępstwach wakacyjnych w rodzinnej parafii w Woszczycach oraz kościele w Piekarach Śląskich. Pierwszą jego placówką wikariuszowską była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach (1962-1964). Następnie posługiwał jako wikariusz w parafiach: Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy (1964-1967), Opatrzności Bożej w Ligocie koło Bielska (1967-1970; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Józefa w Chorzowie (1970-1973), św. Marii Magdaleny w Bełku (1973-1974), św. Mikołaja w Bujakowie. Został ustanowiony proboszczem w Bujakowie 28 września 1977. Pełnił urząd wicedziekana dekanatu Dębieńsko oraz od 1993 roku dziekana dekanatu orzeskiego. W Bujakowie wybudował dom parafialny, w którym urządzono dom zakonny sióstr służebniczek. Jako proboszcz gorliwie troszczył się o pięćsetletni kościół parafialny prowadząc konieczne remonty. Kościół ten został ustanowiony kościołem jubileuszowym na czas Wielkiego Jubileuszu 2000. Od 1999 roku był duszpasterzem pszczelarzy w archidiecezji katowickiej. W parafialnym ogrodzie prowadził pasiekę. Kochał przyrodę. Przy parafii założył piękny, powszechnie znany ogród botaniczny. Był współautorem monografii ukazującej dzieje miejscowości i parafii Bujaków. Przyczynił się do ożywienia kultu Maryi, Matki Zbawiciela, umieszczając odrestaurowaną zabytkową figurę w ołtarzu kościoła parafialnego. Odtąd zaczęto zwracać się do Maryi nowym tytułem: Matki Bożej Bujakowskiej. Uwieńczeniem duszpasterskiej troski ks. Kempy była koronacja figury Matki Bożej Bujakowskiej i utworzenie w Bujakowie Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego.

W uznaniu zasług dla diecezji otrzymał godność kanonika honorowego kapituły metropolitalnej w Katowicach. Po czterdziestu latach kapłańskiej służby przeszedł na emeryturę, pozostając w domu w Bujakowie. Tam zmarł 30 września 2019 w 83 roku życia i 57 roku kapłaństwa. Został pochowany 3 października na cmentarzu parafialnym w Bujakowie.

Bibliografia

Nekrolog, Kuria Metropolitalna w Katowicach.