Katowickie Hospicjum Domowe

Z e-ncyklopedia

Hospicjum Domowe św. Franciszka działa od roku 1987. Powstało ono z myślą o opiece nad osobami terminalnie chorymi oraz ich rodzinami. Pomoc ta realizowana jest poprzez wsparcie rodziny w opiece nad chorym w terminalnym okresie choroby najczęściej nowotworowej, domowe wizyty lekarskie i pielęgniarskie, opiekę kapelana i psychologa. Obecnie w hospicjum zatrudnionych jest ponad 60 pracowników w tym wolontariusze, pielęgniarki, lekarze, psychologowie, księgowi, rehabilitanci oraz kapelani.

Hospicjum powstało z inicjatywy Eugeniusza Dutkiewicza oraz dr n. med. Marii Gross, których celem było stworzenie wspólnoty wolontariuszy bezinteresownie wspierających chorych. Hospicjum do roku 1994 rozwijało się pod patronatem Kościoła, a wsparcie to wyraża się także poprzez obecność kapelanów: ks. Stanisława Puchały (1988-2000), ks. Jana Droba (1993), ks. Benedykta Zawady oraz aktualnie o. Mieczysława Wnękowicza z klasztoru oo. franciszkanów w Panewnikach.

Najważniejszym zadaniem hospicjum jest trwanie przy łóżku chorego aż do końca. Hospicjum regularnie, co roku, organizuje dni skupienia oraz rekolekcje z udziałem kapelanów z innych hospicjów, a dwa razy do roku organizowane są pielgrzymki do pobliskich sanktuariów i innych miejsc kultu.

Bibliografia

Materiały własne autorów.