Katolickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Katowicach im. bł. ks. Emila Szramka

Z e-ncyklopedia

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Emila Szramka zostało powołane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które jest organem prowadzącym szkołę. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich powstało w archidiecezji katowickiej w 1990 roku. Jest organizacją społeczną działająca w ramach przepisów państwowych i skupia osoby wyznania rzymskokatolickiego uznające naukę Kościoła. Stowarzyszenie ma osobowość prawną a jego statut umożliwia różnorodną działalność.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. E. Szramka, które istnieje już od 1991 roku.

  • I Katolickie Gimnazjum, które działało od 1999 roku do 31 sierpnia 2019, a po reformie systemu oświaty z 2017 roku obecnie Katolicka Szkoła Podstawowa

Siedziba szkoły mieści się w centrum Katowic, przy ul. Kobylińskiego 4. Przed reformą systemu oświaty z 2017 roku w liceum były 3 klasy po jednej z każdego poziomu, a w gimnazjum 6 klas po dwie z każdego poziomu. Obecnie w liceum są 4 klasy pierwsze, 2 drugie i 1 trzecia, a w szkole podstawowej 3 klasy - 5, 7, 8.

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym: pracownię biologiczno-chemiczno-fizyczną, pracownię komputerową oraz komputerowe laboratorium językowe. W szkole kładzie się duży nacisk na naukę języków obcych. Język angielski jest w szkole wiodącym językiem. Ponadto można zdobyć umiejętność posługiwania się następującymi językami: j. niemieckim, j. łacińskim, j. hiszpańskim, j. rosyjskim, j. włoskim. Szkoła uczestniczy w proponowanych przez UNESCO projektach wspólnie z wieloma podobnymi szkołami na świecie. Bierze udział w międzynarodowych konferencjach. Współpracuje od 1992 roku z College St. Louis z Liege w Belgii i od 1997 roku z Gimnazjum Marienschule z Krefeld. Posiada kontakty z Kollegs St. Blasien. Uczestniczy w projekcie Socrates Comenius.

Bibliografia

Źródło: [1]