Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach

Z e-ncyklopedia

Pozarządowa organizacja oświatowa. Swoją osobowość prawną uzyskała na podstawie Rozporządzenia Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995, Dziennik Ustaw Nr 141, poz.698. Działa od 1994 roku, realizuje swoje cele statutowe podnosząc kwalifikacje zawodowe wielu tysięcy młodych ludzi, których nie stać na odpłatne szkolenia. Gliwicka Kana realizuje projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów Unii Europejskiej, które skierowane są do nauczycieli, młodzieży oraz osób bezrobotnych.

Kontakt

  • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA (KANA GLIWICE)
  • ul. Górna 13
  • PL 44-100 Gliwice - Ligota Zabrska
  • Telefon: (32) 230-89-41

Bibliografia

Materiały własne autora.