Kaszyca Leon

Z e-ncyklopedia

Kaszyca Leon SDB (1878-1942)

Urodził się 22 kwietnia 1878 w Brzezince, w rodzinie Antoniego i Franciszki z d. Czajka. W 1894 roku wyjechał do salezjanów w Turynie, gdzie po uzupełnieniu gimnazjum podjął studia teologiczne. W 1898 roku został posłany do Aleksandrii w Egipcie, gdzie był nauczycielem matematyki i języka francuskiego w gimnazjum salezjańskim. W 1903 roku przyjął święcenia kapłańskie, a po powrocie w 1904 roku z Egiptu, podjął w Małopolsce pracę nauczycielską i kierowniczą w różnych zakładach salezjańskich. W 1917 roku został przyjęty do diecezji włocławskiej, był wikariuszem, katechetą, profesorem w Łasku, a w 1922 roku powierzono mu probostwo w Kociszewie. W latach 1927-1942 był proboszczem w Lutomirsku koło Łodzi. Zginął w Dachau 14 kwietnia 1942.

Bibliografia

J. Kudera, Dzieje parafii i wsi Brzezinki, Mysłowice 1928; Weiler, Die Geistlichen in Dachau, s. 339.