Kapołka Jan

Z e-ncyklopedia

Kapołka Jan (1919-2001), proboszcz w Czernicy

Urodził się 24 czerwca 1919 w Mysłowicach, w rodzinie Piotra i Marii z d. Rolnik. W wieku sześciu lat rozpoczął naukę w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Mysłowicach. Po piątej klasie kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, gdzie w 1938 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a po jego zamknięciu przez okupanta kontynuował studia najpierw w Widnawie (od lutego - lipca 1940 roku), w Fuldzie (od września 1940 roku - marca 1942 roku), a następnie w Wiedniu (od maja 1942 roku - maja 1943 roku). Od czerwca 1945 roku był na robotach przymusowych w Wiedniu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 grudnia 1945 w Krakowie.

Od 15 maja 1946 do 1947 roku był wikariuszem w Krasowach, potem katechetą w Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Mysłowicach. W październiku 1949 roku zastępował chorego proboszcza w Lyskach. Później był wikariuszem w parafiach: św. Andrzeja Boboli w Wirku (do 1950 roku), św. Anny w Janowie (od 20 marca 1950), Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (od 10 marca 1945) i św. Marii Magdaleny w Tychach (od 3 listopada 1955). W 1957 roku bp zlecił mu budowę kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach.

Spotkał się z problemem adaptacji i integracji napływającej do Tychów ludności z Kresów Wschodnich, Ukrainy, Litwy z rodowitymi Ślązakami. Budowa kościoła rodziła się w bólach i to już w fazie projektowania. Projekt kościoła wywoływał entuzjazm w kręgu inteligencji, natomiast dezaprobatę ze strony księży, komunistów i ludu, którzy nie rozumieli nowej sztuki, nowej formy wyrazu przeżyć religijnych. 7 września 1963 został ustanowiony proboszczem w Czernicy. Po przejściu w 1987 roku na emeryturę zamieszkał w Łaziskach Górnych. Był członkiem Komisji Liturgicznej - podkomisja Sztuki Sakralnej. W 1995 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. Zmarł 12 stycznia 2001. 17 stycznia 2001 spoczął na na cmentarzu parafialnym w Czernicy.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Kapołki; Schematyzm 1947-2001; Wspomnienie pośmiertne, WA 2001, s. 85-87; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 113, 115, 161; Śp. ks. Jan Kapołka. Odszedł do Pana, [Nekrolog], GN 2001, nr 5, s. 16; Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, Katowice 2009, s. 126.