Kapliczki i krzyże przydrożne w Ochojcu k. Katowic

Z e-ncyklopedia
Ochojec Szenwalda.jpg
  • Kamienny krzyż usytuowany na rogu ulic Generała Waltera-Jankego i Szenwalda.

Znajduje się na terenie parafii św. Jacka w Katowicach-Ochojcu. Fundator nie został podpisany. Obiekt postawiono prawdopodobnie w II połowie XIX wieku. Krzyż ma ok. 3 metry wysokości, a jego podstawa jest szeroka na ok. 0,5 metra.

U dołu umieszczono napis inspirowany Trenami Jeremiasza (słów nie przytoczono dosłownie): O wy wszyscy Którzy idziecie przez drogę Przypatrzcie się a obaczcie, Czy jest boleść czyja, Jako boleść Moja!? (por. Lm 1,12).

Ponad napisem, we wnęce, znajduje się figura Matki Bożej, która składa ręce do modlitwy. Wyraz Jej twarzy sugeruje wielką boleść. Na nadgarstkach Maryi wiszą dwa drewniane różańce. Ich wygląd wskazuje na to, że umieszczono je na figurze stosunkowo niedawno; przypuszczalnie jako wotum wdzięczności lub jako wyraz pobożności ludowej. Nad figurą widnieje ozdobna inskrypcja IHS. Zwieńczenie obiektu stanowi postać Chrystusa umieszczona na krzyżu. Jego sylwetka wygląda majestatycznie, pomimo widocznego umęczenia, na które wskazuje głowa opadająca na prawe ramię i rzucająca się w oczy korona cierniowa. Najwyżej umieszczonym elementem jest wyryty tytuł winy Jezusa – INRI (Iesus Nasarensis Rex Iudeorum).

Bibliografia

J. Górecki, Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim, Katowice 1999, s. 103.