Kapliczki i krzyże przydrożne w Mościskach

Z e-ncyklopedia
kapliczka, róg ul. Chrobrego i Modrzewiowej
Mosciska chrobrego2.jpg
  • Kaplica na skrzyżowaniu ulic: B. Chrobrego i Modrzewiowej

Murowana na planie prostokąta kaplica domkowa pw. św. Urbana została wzniesiona ok. 1805 roku. Jej fundatorami była rodzina Spendlów, właścicieli miejsowej karczmy. Budowla została nakryta dwuspadowym dachem, na którym umieszczono ażurową sygnaturkę z krzyżem na kuli. Wewnątrz znajdują się obrazy MB Częstochowskiej i św. Urbana.

  • Boża Męka przy ul. Sadowej

Dwukondygnacyjna Boża Męka. Po obu stronach krzyża zostały umieszczone figury Matki Boskiej oraz św. Jana. Zawiera tablicę inskrypcyjną: Na pamiątkę tej krwawej Ofiary Jezusa Chrystusa i odkupienia Świata Wystawiono R.P 1867. Na drugim poziomie znalazł się napis: Racz Panie Boże Imiona Fundatorów do Księgi żywota zapisać.

  • Krzyż przy ul. Majakowskiego 21

Kamienna Boża Męka pochodzi z 1886 roku.

  • Krzyż przy ul. Modrzewiowej 20

Boża Męka została postawiona w 1936 roku.

Bibliografia

A. Żukowski, A. Gudzik, Szlakami Zielonego Śląska 1, Czerwionka-Leszczyny 2010, s. 209.