Kapliczki i krzyże przydrożne w Miedźnej

Z e-ncyklopedia
przy ul. Topolowej
Miedzna Wiejska.jpg
Miedzna cmentarz.jpg
Miedzna-wiejska55.jpg
Miedzna-wiejska.jpg
 • Kapliczka słupowa murowana z XIX wieku, ul. Wiejska 22

Kapliczka murowana. Podstawa bez napisów, cokół z wnęką w której znajduje się figurka Matki Boskiej. Górną część stanowi pusta, otwarta obecnie wnęka zwieńczona metalowym krzyżem. Całość otoczona metalowym płotkiem.

 • Kapliczka słupowa, Miedźna, ul. Wiejska 63

Na metalowym słupie wznosi się nakryta namiotowym daszkiem kapliczka skrzynkowa. Wewnątrz za oszklonymi drzwiczkami znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka znajduje się na prywatnej posesji.

 • Kapliczka wnękowa, Miedźna, ul. Wiejska 87

Kapliczka wnękowa w elewacji domu z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 • Kapliczka wnękowa, Miedźna, ul. Wiejska 97

Kapliczka wnękowa w elewacji domu z figurą Matki Boskiej z Lourdes. Kapliczka powstała wraz z domem w 1916 r.

 • Kapliczka drewniana słupowa z XX wieku, ul. Wiejska 111

Na metalowym słupie wznosi się nakryta namiotowym daszkiem kapliczka skrzynkowa. Wewnątrz za oszklonymi drzwiczkami znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka znajduje się na prywatnej posesji.

 • Kaplica murowana z II poł. XIX wieku, ul. Wiejska

Kapliczka domkowa na planie prostokąta, kryta dwuspadowym, gontowym dachem. Pod poddaszem jest płaski gzyms. Kapliczka jest zamknięta drewnianymi, półkolistymi drzwiami z oszkloną górną częścią. Obok drzwi dwie ślepe, półkoliste wnęki. W bocznych ścianach są oszklone okienka typu obronnego. Wewnątrz kapliczki znajduje się ołtarz z obrazem Serce Pana Jezusa i figurka "Pieta" oraz klęcznik.

 • Kapliczka murowana z poł. XIX wieku, tzw. diabelska kapliczka , ul. Wiejska 93

Kapliczka domkowa na planie prostokąta, kryta dwuspadowym, gontowym dachem. Pod poddaszem jest stopniowany gzyms. Kapliczka jest zamknięta drewnianymi, półkolistymi drzwiami z oszkloną górną częścią. Nad gzymsem jest ślepa, półkolista wnęka z obrazem Serce Pana Jezusa. W bocznych ścianach są oszklone okienka. Wewnątrz kapliczki znajduje się ołtarz z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

 • Kapliczka słupowa drewniana, ul. Bieruńska 43
 • Kapliczka drewniana słupowa z 1934 r. w lesie, ul. Męczenników Oświęcimskich
 • Kapliczka słupowa z 1970 r. w małym lasku, granica Miedźna-Frydek, ul. Janygowiec 5
 • Kapliczka drewniana słupkowa, ul. Wiejska 74
 • Kaplica murowana z XIX wieku, granica Bodzów, ul. Wiejska x ul. Topolowa

Kapliczka domkowa na planie prostokąta, kryta dwuspadowym daszkiem. Pod poddaszem jest stopniowany gzyms. Kapliczka jest zamknięta drewnianymi, półkolistymi drzwiami z małym oszklonym okienkiem. Nad drzwiami powieszony jest drewniany krzyż z metalową postacią Chrystusa

 • Kapliczka skrzynkowa Matki Boskiej Fatimskiej z XIX wieku w Miedźnej, przy ul. Topolowej.

Zawieszona na drzewie skrzynka drewniana przykryta dwuspadowym - namiotowym daszkiem, zwieńczonym krzyżykiem. Wewnątrz za szybą znajduje się obraz Matki Boskiej Fatimskiej.

 • Kapliczka skrzynkowa Matki Boskiej Przedziwnej, Miedźna, ul. Leśna

Zawieszona na drzewie skrzynka drewniana, przykryta dwuspadowym dachem z obrazem Matki Bożej

 • Krzyż kamienny z 1806 r., ul. Wiejska 88 (obok kościoła)

Krzyż betonowy stoi przy chodniku, ogrodzony murowanym płotkiem. Na kamiennym fundamencie stoi jednostopniowy postument na którym jest wyryty napis: Któryś cierpiał za nas rany 1806. Cokół: z przodu – płaskorzeźba Matki Boskiej. Na falowanym gzymsie znajduje się krzyż z postacią Chrystusa.

 • Krzyż kamienny z 1868 r., ul. Wiejska x ul. Bieruńska

Krzyż - Boża Męka przy ul. Wiejskiej (skrzyżowanie z ul. Bieruńską)

Krzyż betonowy stoi w polu przy drodze. Trzystopniowa podstawa na której jest wyryty napis fundatora z roku 1868 „Gewidmet von Valentin Marolchok und deiner Frau Maria 1868” - napis odnawiany (prawdopodobnie z błędami). Cokół: z przodu – płaskorzeźba Matki Boskiej, na lewym boku św. Jan Ewangelista, na prawym boku św. Franciszek z różańcem. Na falowanym gzymsie jest krzyż z postacią Chrystusa i tabliczką INRI. Z trzech stron pod wygięciami gzymsu symbole - narzędzia tortur. U stóp krzyża na gzymsie pod krzyżem figura klęczącej Marii Magdaleny.

 • Figura Pana Jezusa we wnęce domu, ul. Wiejska 87

Kapliczka wnękowa w elewacji domu z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 • Krzyż kamienny z 1704 r., ul. Wiejska 54

Krzyż betonowy stoi na prywatnej posesji ogrodzony murowanym płotkiem. Jednostopniowa podstawa na której jest wyryty napis: Gewidmet Johann Faruga (obecnie słabo czytelny). Cokół: z przodu – płaskorzeźba Matki Boskiej, z lewej strony figura setnika z szatami Chrystusa, a z prawej św. Jan Ewangelista. Na falowanym gzymsie jest krzyż z postacią Chrystusa i tabliczką INRI. U stóp krzyża figura klęczącej Marii Magdaleny.

 • Krzyż - Boża Męka z początku XIX wieku, Miedźna, ul. Wiejska

Krzyż betonowy stoi przy chodniku. Trzystopniowa podstawa bez tablicy i napisów. Na cokole znajdują się na podstawach płaskorzeźby przodu Matka Boża, na lewym boku święta Anna z małą Marią i na prawym boku św. Józef. Na stożkowym gzymsie znajduje się krzyż z postacią Chrystusa i tabliczką INRI. Ramiona krzyża zakończone kształcie koniczyny. Krzyż znajduje się przy chodniku otoczony metalowym płotkiem.

 • Krzyż drewniany, Miedźna-Bodzów, ul. Topolowa 17 x ul. Poprzeczna 16A – przy Szlaku rowerowym Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń

W 2014 r. krzyż został całkowicie odnowiony. Mieszkańcy ufundowali nowy krzyż i odlewy gipsowe postaci ukrzyżowanego Chrystusa oraz pionowy kontusz z napisem INRI. Krzyż jest ogrodzony metalowym płotkiem. Dojście z drogi do krzyża wyłożono puzzlami.

Bibliografia

Informacje: mgr N. Ruman; materiały własne autorów.