Kapliczki i krzyże przydrożne w Górze

Z e-ncyklopedia
Gora1 KM.JPG
Gora KM.JPG
Gora Koscielna.jpg
Gora Topolowa.jpg
 • Krzyż - Boża Męka z 1875 r. - Góra, skrzyżowanie ul. Długa - ul. Zbożowa

Postument składa się z sześciennej podstawy ustawionej na grubej płycie i wyższej, lekko stożkowatej części z tablicą fundacyjną: Gmina Zawadka AD 1875. W wysokim cokole znajdują się 3 wnęki z płaskorzeźbami. Z przodu Matka Boża, w lewej wnęce święty Jan Ewangelista, a na prawym boku święty męczennik z palmą. Na gzymsie, na stopce stoi krzyż z figurą Chrystusa. Ramiona krzyża są zakończone w koniczynę. Figura Chrystusa pełna, z zaciśniętymi dłońmi. Na długiej górnej głęboko belce jest tabliczka z napisem INRI. Krzyż powstał w miejscu pochówku 49 osób, które w latach 1845-1846 zmarły w wyniku epidemii cholery. Krzyż stoi na skraju pola na małym pagórku, przy skrzyżowaniu dróg Długiej i Zbożowej otoczony ozdobnym metalowym płotkiem. Po obu bokach posadzono dwa ozdobne iglaki.

 • Kapliczka słupowa - Góra, ul. Długa 17

Na dwóch metalowych słupkach wznosi się nakryta namiotowym daszkiem metalowa kapliczka skrzynkowa. Między skrzynką kapliczki a daszkiem jest krzyżyk. Kapliczka podzielona jest na dwie części: w górnej znajduje się figurka Chrystusa Frasobliwego, a w dolnej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Pomiędzy słupkami przymocowany jest uchwyt na doniczkę z kwiatami. Kapliczka znajduje się za ogrodzeniem na prywatnym terenie.

 • Kapliczka słupowa - Góra, ul. Długa 45

Na betonowym, okrągłym słupie stoi szklana kapliczka przykryta daszkiem brogowym. Wewnątrz znajduje się figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Kapliczka znajduje się na prywatnym terenie w otoczeniu kwiatów.

 • Kapliczka domkowa - Góra, ul. Długa 58

Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się prywatnym terenie w ogrodzie przed domem. Kapliczka jest trójelementowa: sześcienna betonowa podstawa, na niej stoi w środku okrągły betonowy słup i po bokach 4 ozdobne słupki, a na tych słupach zabudowana jest kapliczka. Przednia ściana kapliczki jest oszklona. Daszek drewniany typu namiotowego zwieńczony krzyżykiem. Wewnątrz kapliczki znajduje się figurka Najświętszego Serca Pana Jezusa. Całość dopełnia solidne, ozdobne ogrodzenie wykonane z betonu, otwarte od frontu. Na czterech rogach ogrodzenia stoją figurki aniołków.

 • Kapliczka słupowa - Góra, ul. Długa 103

Na czterech drewnianych słupkach wznosi się nakryta namiotowym daszkiem drewniana, ozdobna kapliczka skrzynkowa. Kapliczka jest nakryta daszkiem namiotowym. Wewnątrz kapliczki za oszklonymi drzwiczkami znajduje się figurka Anioła Stróża. Kapliczka znajduje się prywatnym terenie w ogrodzie przed domem.

 • Kapliczka słupowa - Góra, ul. Pszczyńska przy ul. Długiej

Na betonowym słupie wznosi się nakryta brogowym daszkiem metalowa, skrzynkowa kapliczka. Przednia i boczne ścianki są oszklone. Wewnątrz za oszklonymi drzwiczkami znajduje się figurka św. Barbary. Pod figurką jest napis: ŚWIĘTA BARBARO WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI. Kapliczka stoi na skraju pola, poniżej drogi przy skrzyżowaniu dróg ul. Pszczyńskiej i Długiej.

 • Kapliczka słupowa - Góra, ul. Poznańska

Na drewnianym słupie wznosi się nakryta namiotowym daszkiem drewniana kapliczka skrzynkowa. Wewnątrz za szklanymi drzwiami znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka znajduje się na prywatnej posesji.

 • Grota Matki Boskiej z Lourdes - Góra, ul. Poznańska 6

Grota Matki Boskiej z Lourdes znajduje się na prywatnej posesji w ogrodzie przed domem. Wymurowana z kamienia góra z grotą. Wewnątrz za oszklonymi drzwiczkami znajduje się figurka Matki Boskiej w otoczeniu kwiatów. Wokół góry z grotą posadzone są kwiaty.

 • Kapliczka słupowa - Góra, ul. Poznańska 26

Na czterech słupkach stoi drewniana kapliczka skrzynkowa. Wewnątrz za szklanymi drzwiami znajduje się figurka św. Józefa z Dzieciątkiem. Przednia i boczne ścianki kapliczki są oszklone. Przednia szyba jest z góry i dołu półokrągła. Kapliczka znajduje się na prywatnej posesji za ogrodzeniem.

 • Kapliczka skrzynkowa MB Częstochowskiej, przy drodze DW 933

Znajduje się na prywatnej posesji. W środku widnieje obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Na daszku kapliczki umieszczono sygnaturkę z krzyżem skierowanym na wschód. Całość została umieszczona na metalowym słupie.

 • Kapliczka skrzynkowa Jezusa Miłosiernego, przy drodze DW 933

Kapliczka znajduje się na prywatnej posesji. Jest oszklona, umieszczona na metalowym słupie. Ze środka spogląda figura Jezusa Miłosiernego.

Kapliczka, podobnie jak dzwonnica została wykonana z drewna. W środku, za oszklonymi drzwiami znajduje się figura Matki Boskiej z Lourdes. Obok dzwonnicy znajduje się grób proboszcza ks. Erwina Muchy.

 • Góra ul. Kościelna

Na metalowym słupie wznosi się nakryta namiotowym daszkiem metalowa kapliczka skrzynkowa w kształcie trapezu. Kapliczka jest oszklona ze wszystkich stron. Wewnątrz znajduje się figurka Matki Boskiej Fatimskiej i wazonik z kwiatami. Daszek zwieńczony metalowym krzyżem.

 • Kapliczka słupowa z Jezusem Frasobliwym, ul. Kościelna

Znajduje się na prywatnej posesji. Kapliczka została wykonana z drewna. Za oszklonymi drzwiami spogląda mała figura Jezusa Frasobliwego. Całość została osadzona na drewnianym słupie.

 • Góra ul. Kościelna 18

Kapliczka wnękowa w elewacji domu z figurką Matki Boskiej z Lourdes.

 • Kapliczka skrzynkowa MB Zebrzydowskiej, ul. Topolowa

Znajduje się na starym dębie. Jest dość duża, wykonana z drewna pomalowanego na zielono. W środku oszklonej kapliczki został umieszczony wizerunek Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

 • Kapliczka słupowa Najświętszego Serca Jezusa, ul. Topolowa

Jest to duża, oszklona kapliczka, która znajduje się na prywatnej posesji. W środku umieszczono półmetrową figurę Najświętszego Serca Jezusa. Góra kapliczki została przykryta gontem. Całość umieszczona na słupie z białej cegły. Kapliczka została ufundowana przez proboszcza ks. Piotra Zegrodzkiego w 2000 roku. Kapliczka znajduje się na prywatnym terenie w otoczeniu ozdobnych roślin.

 • Kapliczka słupowa Najświętszego Serca Jezusa, ul. Topolowa

Na metalowym słupie wznosi się nakryta namiotowym daszkiem metalowa kapliczka skrzynkowa. Kapliczka jest oszklona ze wszystkich stron. Wewnątrz znajduje się figurka Najświętszego Serca Pana Jezusa i koszyk z kwiatami. Kapliczka znajduje się na prywatnym terenie w otoczeniu kwiatów ozdobnych roślin.

 • Krzyż drewniany, skrzyżowanie ulic Topolowej i DW 933 ( ul.Pszczyńska )

Wysoki drewniany krzyż stoi przy drodze na skrzyżowaniu ulic. Krzyż otoczony jest niskim drewnianym płotkiem. W dolnej części przymocowany jest wazon z kwiatami. Odlew postaci ukrzyżowanego Chrystusa i tabliczki z inskrypcją INRI estetycznie pomalowano na biało. Góra krzyża zabezpieczona blachą. Ramiona krzyża zakończone w kształcie koniczyny.

 • Krzyż drewniany przy kościele pw. Św. Jana Pawła II, ul. Topolowa

Został wykonany z drewna. Pod figurą Jezusa Ukrzyżowanego wisi mała kapliczka skrzynkowa, z której spogląda Matka Boska z Dzieciątkiem. Krzyż został umiejscowiony niedaleko kościoła pw. św. Jana Pawła II. W dole umieszczono tablicę pamiątkową: ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA PLACU BUDOWY KOŚCIOŁA 17 IV 2008 A.D.

 • Krzyż drewniany, ul. Kościelna

Znajduje się na terenie cmentarza przy kościele pw. św. Barbary. Został wykonany z drewna. Ramiona krzyża zakończono trójlistnymi głowicami.

 • Krzyż drewniany, ul. Topolowa

Znajduje się przy budynku probostwa parafii. Wykonany został z drewna. Jak wszystkie krzyże w Górze, podobnie i ten posiada charakterystyczne zakończenia ramion – kształt trójlistny.

 • Krzyż drewniany, ul. Topolowa

Został wykonany z drewna. Jest prosty, bez charakterystycznych trójlistnych głowic krzyża. Figurę Jezusa pomalowano na biało. Znajduje się na prywatnej posesji, w otoczeniu krzewów.

 • Krzyż przydrożny - Góra, ul. Babudy

Krzyż metalowy na murowanym fundamencie. Postać Chrystusa pomalowana, tabliczka z napisem INRI. Krzyż otoczony iglakami i metalowym płotkiem.

 • Krzyż przydrożny - Góra, ul. Dąbrowa

Krzyż drewniany otoczony metalowym płotkiem, tabliczka z napisem INRI. Postać Chrystusa jest pomalowana.

Bibliografia

Informacje własne z dn. 17 VIII 2018.