Kapliczki i krzyże przydrożne w Dębie

Z e-ncyklopedia
Dab krzyz2.jpg
Dab kapliczka1.jpg
  • Krzyż murowany przy skrzyżowaniu ul. Dębowej i Krzyżowej

Krzyż został ufundowany i ustawiony na prywatnej posesji przez rodzinę Orlińskich w 1922 roku. Ma on ok. 3 m wysokości i posiada wnękę, w której znajduje się figura Matki Bożej; na postumencie widnieje napis: Proszę o pobożne Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za wszystkich fundatorów roku 1922. Po przyłączeniu Dębu do Katowic, w 1924 roku, od tego Krzyża wzięła nazwę ulica biegnąca obok niego.

  • Kaplica Matki Bożej przy skrzyżowaniu ul. Dębowej i Źródlanej

Kaplica powstała prawdopodobnie w 1893 roku (taka data widnieje na jej murze). Została ufundowana przez Józefę Kraclową, która w 1899 przekazała ją parafii w Chorzowie. W momencie powstania kaplica znajdowała się przy drodze prowadzącej przez pola, gdyż ul. Źródlana została wytyczona dopiero w latach 30. XX wieku. Kaplica zbudowana została w stylu neogotyckim, obecnie w jej wnętrzu znajduje się figura Matki Bożej oraz obraz św. Jana Pawła II. Kaplica jest wykorzystywana jako ołtarz w czasie procesji Bożego Ciała. Kaplicą opiekuje się Gertruda Krzysteczko wraz z rodziną.

Bibliografia

"Przyjaciel" 2004, nr 4, s. 6-7.