Kapliczka szafkowa z Bytomia

Z e-ncyklopedia
Bytom kapliczka1.jpg

Kapliczka szafkowa z Bytomia, datowana na początek XX wieku. Przedstawia obraz Chrystusa chodzącego po falach. Obecnie znajduje się w Parku Etnograficznym w Chorzowie.


Bibliografia

Droga przez wieś. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Przewodnik. Chorzów 2004, s. 34.