Kantor Krystian

Z e-ncyklopedia

Kantor Krystian OFM (1957-), imię zakonne Eugeniusz

Urodził się 15 września 1957 w Chorzowie. Do Zakonu Braci Mniejszych w śląskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Panewnikach wstąpił w 1976 roku rozpoczynając 5 września nowicjat. Pierwszą profesję złożył 4 września 1977, a wieczystą 22 lutego 1981. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1983. Po rocznej praktyce duszpasterskiej w Polsce został posłany na misje do Boliwii. Należy do wspólnoty franciszkanów w Chorzowie-Klimzowcu.

Bibliografia

Opracowanie własne.