Kandziora Jan

Z e-ncyklopedia

Kandziora Jan (1876-1933), proboszcz w Raszczycach

Kandziora.jpg

Urodził się 9 lipca 1876 w Bierkowicach w powiecie opolskim. Był synem młynarza Jana i Julii z d. Skrzypczyk. Do szkoły ludowej uczęszczał w Półwsi i w Opolu. Następnie uczył się w gimnazjum w Opolu, gdzie w lutym 1902 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W konwikcie biskupim we Wrocławiu był członkiem „Kółka Polskiego”. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1906 we Wrocławiu z rąk kard. G. Koppa.

Jako wikariusz duszpasterzował tylko w jednej parafii: św. Jana Chrzciciela w Ostrogu pod Raciborzem. W maju 1918 roku oddano pod jego opiekę nowo powstałą stację duszpasterską w Raszczycach, gdzie wybudował kościół, probostwo i zaplecze gospodarcze. Dał się poznać jako aktywny Polak, zwłaszcza w latach powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku za co spotykały go szykany ze strony Niemców. Niepokojony kilkakrotnie w 1921 roku przebywał, z obawy przed utratą życia, przez kilka tygodni w Jastrzębiu. W wyniku podziału Górnego Śląska w 1922 roku także stacja duszpasterska w Raszczycach została przedzielona granicą. W 1925 roku została podniesiona do rangi parafii św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, a ks. Kandziora mianowany jej pierwszym proboszczem. Zmarł nagle 29 stycznia 1933 w Raszczycach i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Kandziory; Schematyzm 1924-1934; Nekrolog, WD 1933, nr 2, s. 51; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 185; Olszar, Duchowieństwo, s. 74; L. Musioł, Raszczyce. Monografia historyczna gminy i kościoła z dodaniem zarysu dziejów Adamowic, Katowice 1998, s. 79-81.