Jutrzenka Wolności - pismo parafii św. Michała w Katowicach

Z e-ncyklopedia

Pismo parafii św. Michała w Katowicach. Powstało w 1991 roku. Ukazuje się w cyklu tygodniowym. Jest gazetką parafialną, która oprócz intencji mszalnych zawiera artykuły o charakterze formacyjnym, liturgicznym oraz rozrywkowym (krzyżówka). Ukazuje się w formacie A5, 8 stron, świąteczne wydanie - 12 stron, w nakładzie 150 egz., drukowane przy pomocy kserokopiarki.

Wydawca: Komisja Apostolatu przy Duszpasterskiej Radzie Parafialnej w kościele św. Michała Archanioła.

Redaguje zespół w składzie:

  • Paweł Mróz - red. naczelny
  • Justyna Koch - korekta
  • Karol Skrzypczak
  • Michał Kaszuba
  • Natalia Kaszuba
  • ks. dr Marek Spyra - konsultacja merytoryczna

Projekt i wykonanie okładki: Paweł Mróz

Bibliografia

Opracowanie własne, JM