Juretzko Eugeniusz

Z e-ncyklopedia

Juretzko Eugeniusz OMI (1939-2018), biskup Yokadouma (Kamerun)

Juretzko Eugeniusz.jpg

Urodził się w Radzionkowie 25 grudnia 1939 jako drugie z czworga dzieci w rodzinie górnika Teodora i Marii z d. Skop. Ojciec Eugeniusza był miłośnikiem muzyki i należał do górniczej i parafialnej orkiestry dętej, a przez pewien czas był nawet jej dyrygentem. Eugeniusz uczył się gry na skrzypcach w Szkole Muzycznej w Tarnowskich Górach, a następnie doskonalił swoje muzyczne zdolności w Niższym i Wyższym Seminarium Duchownym prowadzonym przez oblatów.

Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Tarnowskich Górach. Udział w rekolekcjach głoszonych w parafii przez oblata o. Alfreda Rozynka sprawiły, że wybrał Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i 7 września 1955 rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu. W 1958 roku złożył egzamin maturalny. Następnie studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka otrzymał w Poznaniu 17 maja 1964. Po święceniach został skierowany do Lublińca, gdzie odbył roczne studium pastoralne. Następnie pracował w parafiach w Kędzierzynie, a od 1966 roku w Obrze.

W tym samym czasie Yves Plumey OMI, biskup rozległej diecezji Garoua z północnego Kamerunu, zwrócił się z prośbą o polskich oblatów. Pierwsza grupa złożona z czterech oblatów wyjechała z Polski 1 maja 1969 był wśród nich obrzański wikariusz o. Eugeniusz Juretzko (pozostali: Czesław Szubert, Tadeusz Krzemiński i Józef Leszczyński). W Paryżu doskonalił znajomość języka francuskiego. Po ukończeniu kursu, 2 stycznia 1970 wyjechał na misje do Kamerunu.

O. Eugeniusz został oddelegowany do utworzenia nowej misji w rozwojowej miejscowości Figuil. W 1979 roku przeniósł się do misji w Lam. W Lam pozostał tylko trzy lata, gdyż w roku 1979 powierzono mu urząd superiora polskiej delegatury w Kamerunie. W 1982 roku abp. Y. Plumey mianował go wikariuszem biskupim, a nowy arcybiskup Garoua, kard. Christian Turni uczynił go wikariuszem generalnym archidiecezji. Pełniąc ten urząd nie zaprzestał pracy misyjnej: od 1982 roku był odpowiedzialny za misyjny sektor Boula-lbib. 12 czerwca 1991 papież Jan Paweł II ustanowił go biskupem nowo powołanej do życia diecezji - Yokadouma. Wybrał sobie jako zawołanie Panie, oto jestem ! A w herbie wpisał kilof i młot. Rada Miasta Radzionków 2009 roku nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radzionków. 25 kwietnia 2017 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z kierowania diecezją. Bp Juretzko powrócił do Polski i zamieszkał w klasztorze w Lublińcu. Zmarł 16 stycznia 2018 w Lublińcu.

23 stycznia 2018 biskupi, kapłani i wierni pożegnali bpa Juretzko w czasie mszy żałobnej w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Koncelebrze przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec. Uczestniczyli również : abp Henryk Hoser, bp Andrzej Iwanecki, bp Paweł Stobrawa, bp Stanisław Stefanek, bp Radosław Zmitrowicz. Homilię wygłosił o. Paweł Zając OMI, prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów.

Bp Juretzko został pochowany w Kamerunie, na terenie diecezji Yokadouma, którą tworzył.

Bibliografia

P. Latusek, Ojciec Biskup Eugeniusz Juretzko OMI honorowym Obywatelem Miasta Radzionków. Laudacja [Tekst wygłoszony podczas uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków 15 X 2009].