Juraszek Eryk

Z e-ncyklopedia

Juraszek Eryk (1909-2003), proboszcz parafii NSPJ w Czerwionce

ErykJuraszek11.jpg

Urodzł się 9 sierpnia 1909 w Szopienicach (Roździeniu). Rodzicami jego byli Emanuel - konduktor tramwajowy i Karolina. 21 września 1923 przyjął sakrament bierzmowania w rodzinnej parafii. W 1916 roku rozpoczął naukę w miejscowej katolickiej szkole powszechnej. Po ukończeniu czterech klas przeszedł w 1920 roku do Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Mysłowicach, a w grudniu 1923 roku przeniósł się do Gimnazjum Państwowego w Katowicach, gdzie w 1928 roku zdał egzamin dojrzałości. Potem przez rok był praktykantem w Dresdner Bank w Katowicach.

W 1929 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie wakacji 1932 roku pielgrzymował do Rzymu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1934. Od 11 lipca 1934 był tymczasowo w parafii św. Jadwigi w Szopienicach. Potem był wikariuszem w parafiach: Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (od 20 sierpnia 1934), Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (od 27 kwietnia 1938), św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (od 23 października 1939), św. Augustyna w Lipinach (od 15 września 1940), św. Wawrzyńca w Wirku (od 23 kwietnia 1942).

W marcu 1942 roku został kapelanem szpitala wojskowego w Bielszowicach. Od 1 kwietnia 1943 był wikariuszem w parafii Matki Bożej Bolesnej, rektorem kościoła pw. św. Antoniego w Rybniku oraz katechetą w Rybniku i Pszczynie. Był duszpasterzem garnizonu w Rybniku (od maja do sierpnia 1944 roku). Współdziałał z Ruchem Podziemnym. Po przejściu frontu odbudował zniszczony działaniami wojennymi kościół św. Antoniego. 25 listopada 1948 został administratorem w parafii NSPJ w Czerwionce. 15 grudnia 1950 bp S. Adamski nadał mu prawo do używania tytułu proboszcza. 23 lipca 1957 bp powiadomił go, że na podstawie dekretu Kongregacji Soboru z dnia 7 lutego 1955 jest proboszczem. Ks. Juraszek postarał się o wybudowanie w Czerwionce probostwa. 22 maja 1975 przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w RFN. Zmarł 5 czerwca 2003 w Moosburgu w Niemczech. Tam też został pochowany 10 czerwca 2003. Na krótko przed śmiercią przekazał pieniądze na nowe ogrodzenie wokół cmentarza w Czerwionce.

Bibliografia

Schematyzm (1936-2001); J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2003, nr 11, s. 675-676; Woźnica, Te Deum, s. 86; A. Gudzik, Czerwionka. Zarys monograficzny, Czerwionka-Leszczyny 2017, s. 66.