Jop Jan

Z e-ncyklopedia

Jop Jan OMI (1928-2014)

Urodził się 8 października 1928 w Słupi Starej. W 1948 roku ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Lublińcu. 7 września 1948 rozpoczął nowicjat w Markowicach. W 1949 roku złożył w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej pierwsze śluby. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. 8 września 1952 złożył śluby wieczyste. 28 lutego 1954 przyjął z rąk abpa Walentego Dymka święcenia diakonatu, a święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Jopa 30 maja 1954.

Posługę wikarego pełnił w Gorzowie (1955-1957) i w Katowicach (1959-1963). Był ekonomem w Obrze (1957-1959). Na urzędzie proboszcza pozostawał w Katowicach (1963-1982), Kędzierzynie Koźlu (1982-1984), Lublińcu (1984-1993) i w Łebie (1993-1999). Następnie przez dziesięć lat był spowiednikiem w Gdańsku (1999-2009). W 2009 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w klasztorze oblackim w Lublińcu. Tam też zmarł 5 marca 2014 .

Bibliografia

[1] [12.03.2014].