Jochemczyk Paweł

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jochemczyk Paweł (1914-1980), proboszcz parafii św. Jacka w Radoszowach

Jochemczyk Pawel-1.jpg
nagrobek ks. P. Jochemczyka w Chełmie

Urodził się 11 czerwca 1914 w Chełmie Wielkim w rodzinie kolejarza Piotra i Julii z d. Adamczyk. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, gdzie w 1935 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatni rok studiów, ze względu na wybuch II wojny światowej, ukończył w ramach tajnego nauczania w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 grudnia 1939 w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach przez kilka miesięcy pomagał w rodzinnej parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. Okres okupacji hitlerowskiej przeżył duszpasterzując jako wikariusz w parafiach: św. Józefa w Rudzie, św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, św. Wawrzyńca w Wirku-Nowej Wsi i św. Marii Magdaleny w Chorzowie (8 stycznia 1943), gdzie pełnił czasowo funkcję substytuta.

Po zakończeniu wojny był wikariuszem w parafiach: Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich, MB Bolesnej w Rybniku, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej i św. Anny w Janowie. W 1952 roku bp S. Adamski nadał mu prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. W sierpniu 1957 roku został mianowany administratorem, a dwa lata później proboszczem parafii św. Jacka w Radoszowach. W 1976 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnym Chełmie Śląskim. Zmarł 7 grudnia 1980 w Chełmie Śląskim i tam spoczął na cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Pawła Jochemczyka; Schematyzm (1947-1981); Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, pod red. J. Myszora, Chełm Śląski 2004, s. 446; E. Kopka, Dzieje parafii pw. św. Jacka w Radoszowach (1922-1975), Katowice 1985, mps w Bibliotece WTL, s. 51-52.