Jeziorski Herbert

Z e-ncyklopedia

Jeziorski Herbert (1936-)

Jeziorski Herbert2.jpg

Urodził się 7 marca 1936 w Starych Tarnowicach w rodzinie Józefa, byłego pracownika PKP, i Marty z d. Kowalska. Jego młodszy brat Rudolf także obrał drogę kapłaństwa. W 1953 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Jana II Opolskiego w Tarnowskich Górach. Następnie studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 15 marca 1959 został wyświęcony w Brzozowicach-Kamieniu przez bpa Herberta Bednorza. Pracował w charakterze wikariusza w parafiach: Gierałtowice (1959-1962), Godów (1962-1965), św. Filipa i Jakuba w Żorach (1965-1968) i św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (1968-1969). Następnie pełnił funkcję rektora przy kościele św. Anny (3.10.1969-1973). Jako młody kapłan podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł magistra teologii i broniąc pracę pt. Pedagogiczne wykorzystanie uczuć w katechizacji dzieci. Pogłębiając swoje zainteresowania naukowe obronił dysertację doktorską i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na wydziale Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie dysertacji pt. Rozwój szkolnictwa na terenie powiatu tarnogórskiego 1922-1939. Jest autorem 6 książek i ponad 300 artykułów drukowanych w różnych czasopismach fachowych, pedagogicznych i lokalnych szczególnie w "Gościu Niedzielnym" mutacji gliwickiej. W latach 1973-1979 był proboszczem w parafii Bożego Ciała w Jankowicach. W 1979 roku został administratorem, a następnie proboszczem parafii Świętego Michała Archanioła w Suchej Górze. Na emeryturę przeszedł 1 września 2001. Zamieszkał w rodzinnych Starych Tarnowicach. W latach 2007-2012 był sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 18 listopada 2017 uhonorowany prałaturą.

Bibliografia

N. Niestolik, Zabytki Jankowic na tle dziejów wsi, Rybnik-Jankowice 1996, s. 83-85; H.Jeziorski, Tarnogórski kościół św. Anny, Tarnowskie Góry 2009, s. 86-89;Quis ut Deus. Dzieje parafii św. Michała Archanioła w Bytomiu Suchej Górze do roku 2000, Bytom 2016, s. 265-269. [1] [18.04.2013]; [2] [18.04.2013]; [3] [18.04.2013]; materiały własne.