Jersz Henryk

Z e-ncyklopedia

Jersz Henryk (1945-), proboszcz w Kłodnicy

Jersz henryk.jpg

Urodził się 22 lutego 1945 w Chorzowie w rodzinie Alojzego i Anny. Jest bratem Piotra, Romana i Doroty. Mieszkał na terenie parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. Ukończył szkołę podstawową i chorzowskie III liceum im. S. Batorego. Maturę zdał w 1963 roku, po czym wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, które w tamtych czasach swoją siedzibę miało w Krakowie. Po dwóch latach w seminarium został powołany do przymusowej zasadniczej służby wojskowej trwającej dwa lata (1965-1967), którą odbywał w kompanii kleryckiej w Kołobrzegu, a następnie w Szczecinie. 8 kwietnia 1971 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza. Jako wikary pracował w parafiach w: Cieszynie (był tam duszpasterzem głuchoniemych i niewidomych), Bielsku-Białej, Hołdunowie, gościnnie w Ustce i Słupsku , Ornontowicach, Połomii oraz Istebnej.

W 1988 roku otrzymał dekret na administratora, a następnie proboszcza w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodnicy. Zasłużył się w parafii nie tylko w pracy duszpasterskiej, ale w gospodarności. Za jego czasów powstały: parking przed kościołem (1989), dom katechetyczny (1991), kapliczka Matki Bożej Niepokalanej przy kościele (1995), kaplica przedpogrzebowa (1997), dzwonnica (1999), nowe ogrodzenie cmentarza (2001), nowa nadbudowana wieża kościelna (2003), dzwonnica na cmentarzu (2003), nowe witraże w kościele (2005), nowy ołtarz, ambonka i miejsce przewodniczenia (2009), obelisk na cmentarzu z nazwiskami poległych parafian w latach 1914-1945 (2009). Dokonał dwóch gruntownych remontów kościoła (1992/1993 i 2006/2007) oraz przebudowy i gruntownego remontu probostwa (1995). W 2011 roku przeszedł na emeryturę, pozostając w Kłodnicy jako proboszcz senior do pomocy swojemu następcy.

Bibliografia

Krzyża znak naszą chlubą 1949-2009. 60 lat kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy, praca zbiorowa, Ruda Śląska 2010; Wywiad z ks. Henrykiem Jerszem.