Jeden jest Nauczyciel – pismo parafii NSPJ w Bieruniu Nowym

Z e-ncyklopedia

Pierwszy numer ukazał się w pierwszą niedzielę Adwentu 1992 roku. Powstał z inicjatywy ks. wikarego Antoniego Kraińskiego. Ukazywało się do 2001 roku. Gazetka była miesięcznikiem, ukazywała się w pierwszą niedzielę miesiąca, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, gdy przygotowywano podwójne numery. Liczyła około 30 stron, format A4, od 320 d0 450 egzemplarzy. Można było ją kupić w salce parafialnej, a od czerwca 1993 roku również w sklepach Bierunia Nowego.

Zawartość gazetki podzielono na trzy części: Skarbiec rodziny adresowany do rodziców i starszej młodzieży, Jesteśmy w szkole Chrystusa przeznaczony dla dzieci oraz Ludzie, miejsca, wydarzenia opisujący dzieje parafii.

Autorami tekstów byli Bierunianie, którzy bez specjalistycznego wykształcenia tworzyli miesięcznik parafialny. Przedruki stanowiły niewielki procent. W gazetce umieszczano dużą liczbę rysunków i fotografii, często archiwalnych. Wykorzystywano różne formy wypowiedzi dziennikarskiej: wywiady, reportaże i relacje. Redakcja w rubrykach: „Listy do redakcji” oraz „Redakcja odpowiada” utrzymywała stały kontakt ze swoimi czytelnikami.

Redakcja

  • Ks. Antoni Kraiński (1992-1993)
  • Ks. Dariusz Kuwaczka (1993-1997)
  • Ewa Wierzgoń, Karol Wierzgoń, Józef Zmieskol, Małgorzata Białas, Beata Plewniok, Jan Jaromin, Henryk Białas, kl. Damian Jarnot, Marian Rygielski

Bibliografia

M. Króliczek, Jeden jest Nauczyciel-parafialne pismo, [w:] Na naszej ziemi. Z życia nowobieruńskiej wspólnoty parafialnej, red. Z. Zając, Bieruń 1997, s. 113-118.