Jaskółka Tadeusz

Z e-ncyklopedia

Jaskółka Tadeusz (1924-2015)

Jaskolka tadeusz.jpg

Urodził się 17 października 1924 w Tarnowskich Górach w rodzinie Rafała i Eryki z d. Laska. W latach 1930-1936 uczęszczał do Szkoły Powszechnej, następnie do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach. Po wybuchu II wojny światowej naukę kontynuował w niemieckim gimnazjum, które ukończył w 1942 roku zdając egzamin dojrzałości. W tym też roku został powołany do wojska. Po dwóch latach walki i pobycie w szpitalu wojskowym pod Lipskiem, powrócił do domu. W 1945 roku zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święceń diakonatu udzielił mu bp Juliusz Bieniek 12 lutego 1950 w kaplicy seminarium w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 w Katowicach z rąk bpa Stanisława Adamskiego.

Po wakacyjnych zastępstwach w rodzinnej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, NSPJ w Niedobczycach oraz św. Klemensa Papieża w Miedźnej pełnił posługę wikariuszowską w parafiach: św. Pawła Apostoła w Pawłowie (od 1950), św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie (od 1953), Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim (od 1955), Chrystusa Króla w Katowicach (od 1959) oraz św. Mikołaja w Lublińcu (od 1961). Jako wikariusz parafii w Lublińcu został mianowany został rektorem kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W 1965 roku został administratorem parafii św. Jana i Pawła Męczenników w Makoszowach. W 1974 roku poprosił o przeniesienie na inną placówkę i został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach. Rozpoczął budowę punktu katechetycznego i kościoła w Kobielicach. W 1984 roku ponownie poprosił o zmianę i został mianowany proboszczem parafii św. Cyryla i Metodego w Załęskiej Hałdzie. W 1990 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie parafii św. Jana i Pawła Męczenników w Makoszowach. W 2002 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. Zmarł 10 marca 2015 w domu w Makoszowach. 16 marca 2015 został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zabrzu-Makoszowach.

Bibliografia

Śp. Ks. Tadeusz Jaskółka, WA 2015, nr 3, s. 104-105.