Janitzek Karl

Z e-ncyklopedia

Janitzek Karl (Józef) (1874-1933), proboszcz w Boguszowicach

Urodził się 30 grudnia 1874 w Biskupicach w powiecie zabrzańskim. Po studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 21 czerwca 1899. Zanim przeszedł do Boguszowic był proboszczem w Świdwinie na Pomorzu k. Koszalina (od 6 czerwca 1906). 3 listopada 1909 został proboszczem w Boguszowicach, po ks. Pendziałku. Jego wprowadzenie na urząd proboszcza odbyło się 3 listopada 1909. Był postrzegany jako duchowny sprzyjający Niemcom. Zaangażował się na przykład w czasie pierwszej wojny światowej w zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Złoto należy się ojczyźnie!" W 1917 roku wziął udział w Rybniku w festynie z okazji 70 rocznicy urodzin marszałka Hindenburga, na którym między innymi potępiano prezydenta USA Wilsona za jego wypowiedzenie Niemcom wojny. Ks. proboszcz Janitzek wygłosił słowo wstępne przed koncertem kończącym te uroczystości. Oprócz skupu złota prowadzono także zbiórki pieniężne na różne cele wojenne. Agitacja ks.Janitzka spowodowała, że Boguszowice znalazły się w czołówce miejscowości powiatu świadczących fundusze na cele wojenne.

W marcu 1910 roku podjęto decyzję o budowie cmentarza, którą ukończono w 1914 roku. Jako rządca parafii stale borykał się z trudnościami finansowymi. Wynikały one z podejmowania różnych inwestycji, których ciężaru parafia nie była w stanie unieść. Mimo trudności materialnych ukończył w październiku 1916 roku budowę kaplicy, w której umieszczono figurę św. Jana Nepomucena. W okresie powstań śląskich powstańcy „doradzili” księdzu, by opuścił Boguszowice, co też uczynił w roku 1922, zamieniając beneficja z ks. Kuligiem ze Szczedrzyka. Przeszło rok parafia w Boguszowicach była pozbawiona duszpasterza. Ks. Karol Janitzek pracował w Szczedrzyku do końca życia. Jego dziełem jest wybudowanie klasztoru Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanego Poczęcia. Zmarł w Szczedrzyku 15 stycznia 1933. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym.

Bibliografia

Schematismus 1907, s. 290; Schematismus 1910, sl. 78; Schematismus 1934, s. 178.