Janik Paweł

Z e-ncyklopedia

Janik Paweł (1895-1978), proboszcz w Świerklanach i Gierałtowicach

Urodził się 28 czerwca 1895 w Haci k. Raciborza. Szkołę średnią ukończył w Chorzowie. W 1915 roku wstąpił do Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 lipca 1920 we Wrocławiu z rąk kard. A. Bertrama. Był wikariuszem w Łagiewnikach, potem Tarnowskich Górach i Starym Chorzowie. Na mocy dekretu z 16 lipca 1929 objął nowo powstałą parafię w Świerklanach. Tutaj zbudował nowy kościół i probostwo w miejsce spalonych. Zorganizował życie parafialne. Jego zasługą było założenie czterech oddziałów Akcji Katolickiej, która kierowała pracą wszystkich bractw i stowarzyszeń.

Praca nad organizacją parafii, przeżycia w czasie okupacji, gdy był zagrożony obozem koncentracyjnym i przejście frontu w 1945 roku nadwyrężyło jego siły. W 1947 roku zrezygnował z funkcji proboszcza w Świerklanach. Otrzymał mniejszą placówkę w Gierałtowicach, gdzie jeszcze pracował przez 11 lat. Tutaj zakupił nowe dzwony. 8 września 1958 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Panewnikach. Żył jak zakonnik: w samotności, skupieniu, ubóstwie. Msze św. celebrował we własnym mieszkaniu. Początkowo sam, potem w koncelebrze, wreszcie uczestniczył we mszy odprawianej przez oo. Franciszkanów. Był poważnie chory: bezwład nóg, dychawica sercowa, ciągłe duszności, bóle wewnętrzne, bezsenność.

Był wybitnym, znanym na Śląsku esperantystą. Nieustannie - na własny użytek - odświeżał sobie całe studium teologii. Papież Pius XI odznaczył ks. Janika złotym krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. Zmarł 7 sierpnia 1978 w Panewnikach. Spoczywa na cmentarzu w Świerklanach, nieopodal kościoła, który wraz z parafianami zbudował w 1930 roku.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Pawła Janika; Schematyzm 1923-1981; WD 1929, nr 6, s. 53; 1930, nr 2, s. 48; 1931, nr 1, s. 14; F. Grudniok, Nekrolog, WD 1978, nr 9, s. 217; 1979, nr 1, s. 19-20; K. Zimończyk, Świerklany, Kraków 1998, s. 111; H. Polak, 7 wieków Gierałtowic, Gliwice 1997, s. 184.