Janik Franciszek

Z e-ncyklopedia

Janik Franciszek (1876-?), proboszcz w Brzezince

Janik Franciszek.jpg

Urodził się 1 września 1876 w Sowczycach koło Olesna. Po studiach teologicznych we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie 20 czerwca 1903. Pierwszą jego placówką wikariuszowską, od 26 października 1903, była parafia Cöpenick w Berlinie w dekanacie Charlottenburg. Po kilku miesiącach został przeniesiony do Rybnika z dniem 30 maja 1904. Następnie miał być wikarym w Kotulinie, ale na skutek zmiany decyzji został przeniesiony w 1905 roku do Rychtalu, by 16 lipca 1906 zostać administratorem parafii w Kuźnicy Czeszyckiej w dekanacie milickim. Po niemal dwóch latach został wikarym obwodowym (powiatowym) w Gliwicach (od 9 lipca 1908), a następnie w Koźlu (od 14 kwietnia 1909). 2 sierpnia 1911 została mu powierzona w administrowanie parafia w Dębie w dekanacie mysłowickim. Stamtąd, 12 lutego 1914, przeszedł do Brzezinki będąc wpierw administratorem, a od 25 kwietnia tego samego roku, proboszczem. Po zakończeniu I wojny światowej pracował jeszcze przez pewien czas w Brzezince, ale 24 czerwca 1920 objął probostwo w Otmęcie koło Krapkowic w dekanacie strzeleckim. Po podziale Górnego Śląska pozostał w części niemieckiej tej dzielnicy. Od 4 sierpnia 1928 został rządcą parafii Tuły w dekanacie kluczborskim, ale nominację proboszczowską otrzymał 29 listopada 1928. Ostatnią placówką ks. Janika, w której był proboszczem, to Nowy Browiniec (dek. Głogówek). Przebywał tam od 22 października 1931 do grudnia 1938 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę.

Wedlug ks. J. Kudery, ks. Janik był zdeklarowanym Polakiem, jednak mimo to nie przeszedł do pracy w nowo utworzonej w 1922 roku Administracji Apostolskiej dla Śląska Górnego, a potem diecezji. Prawdopodobnym powodem odejścia z Brzezinki był swego rodzaju żal parafian do proboszcza za oddanie na cele wojenne dwóch dzwonów kościelnych. Zarządzenie oddania dzwonów dotyczyło jednej sztuki, ale, jak usprawiedliwia czyn ks. Kudera, proboszcz brzeziński mógł opacznie zrozumieć nakaz władz. Dodatkowo ks. Janik lojalnie wypełniał polecenia władz cywilnych, odczytując i wypełniając zarządzenia władz niemieckich w dobie I wojny światowej. Data i miejsce śmierci ks. Janika nie są znane.

Bibliografia

Schematismus 1903-1942; „Katolik” 1905, nr 119; „Katolik” 1927, nr 127; „Kuryer Śląski” 1914, nr 5; „Posłaniec Niedzielny” 1903, nr 26; „Posłaniec Niedzielny”, 1904, nr 24; „Posłaniec Niedzielny” 1905, nr 41; „Posłaniec Niedzielny” 1905, nr 43; „Posłaniec Niedzielny” 1906, nr 30; „Posłaniec Niedzielny” 1908, nr 30; „Posłaniec Niedzielny” 1911, nr 34; „Posłaniec Niedzielny” 1911, nr 41; „Ziemia Śląska” 1928, nr 10; J. Kudera, Dzieje parafji i wsi Brzezinki, Mysłowice 1928, s. 50-51;