Jakubczyk Daniel

Z e-ncyklopedia

Jakubczyk Daniel (1975-)

Urodził się w 1975 roku w Turzy Śląskiej w rodzinie górnika Zbigniewa i Marii z d. Sosna. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim (1994). W 2000 roku - po napisaniu pracy magisterskiej z prawa administracyjnego u prof. Józefa Filipka - został absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie ukończył studia podyplomowe z ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz z zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach pomocy społecznej w Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu (2013).

Jest związany z szeroko rozumianym systemem zabezpieczenia społecznego; pracował na stanowiskach urzędniczych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a od 2004 roku w Ośrodku Pomocy. Od 2010 roku jest radnym w Radzie Powiatu Wodzisławskiego. Jest założycielem oraz członkiem LGD Morawskie Wrota. Stowarzyszenie ma na celu promocję dziedzictwa kulturowego i historii Górnego Śląska. Od 1996 roku publikuje na łamach periodyku gminy Gorzyce „U Nas”, a od 2009 roku pełni funkcję redaktora naczelnego tego miesięcznika. Uczestniczył w pracach mających na celu ochronę zabytków i ich restaurację dla miast i gmin województwa śląskiego - m.in. Czechowic-Dziedzic, Czerwionki-Leszczyn, Godowa, Gorzyc, Jastrzębia-Zdroju, Radlina oraz Rybnika.

Jest inicjatorem i współorganizatorem: wystaw, koncertów, spotkań „Przy kawie o pograniczu” (2010-2012), konferencji popularnonaukowych „Pogranicze technologii, nauki, kultury i sztuki” (2009, 2011), Akademii Morawskich Wrót (2013-2014) oraz periodycznego wydawnictwa „Biblioteka Akademii Morawskich Wrót”. Publikuje na łamach „Nowin Wodzisławskich”, „Nowin Raciborskich”, „U Nas” i „Śląskiej Fatimy”.

Jest autorem książek:

  • Skarby historii, kultury i sztuki gmina pogranicza: Gorzyce i Dolna Lutynia, (Gorzyce 2007 - dwa wydania).
  • Wspólne ścieżki. Gminy na królewskim szlaku. Společné cesty. Obce na královské stezce (Godów 2011).
  • Spotkania przy granicy. Polsko-czeski przewodnik po gminie Gorzyce i mieście Boguminie. Setkání na hranici. *Polsko-český průvodce obcí Gorzyce a městem Bohumín, (Gorzyce-Bohumin 2011).
  • Ocalmy od zapomnienia. Zanikająca architektura i przyroda gminy Godów w fotografii, (Godów 2013 – jako redaktor i autor tekstów do albumu).
  • Szlakami Zielonego Śląska, Cz. 3: U nas i za miedzą (Czerwionka-Leszczyny 2014 - współautor Aleksander Żukowski).

Bibliografia

www.wspolnotagorzyce.pl; Daniel Jakubczyk. Kandydat na Wójta Gminy Gorzyce, Internet – [1] - dostęp 15 XI 2014.