Jakubczyk Bolesław

Z e-ncyklopedia

Jakubczyk Bolesław (1928-2003), proboszcz w Lubszy, Brzęczkowicach i Przyszowicach

Jakubczyk boleslaw.jpg

Urodził się 20 września 1928 w Czyżowicach w rodzinie kolejarza Stanisława i Katarzyny z d. Kubica. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Czyżowicach w latach 1935-1942. Potem uczył się w prywatnej szkole średniej w Kietrzu k. Głubczyc. Po wojnie zdał egzamin do czwartej klasy gimnazjalnej w Rybniku. W styczniu 1946 roku ukończył gimnazjum i zdał egzamin do Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego i Liceum w Rybniku. Egzamin dojrzałości zdał w 1947 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał stopień magistra teologii. Prymas Polski S. Wyszyński udzielił mu dyspensy od wieku wymaganego do święceń, do których brakowało mu trzech miesięcy. Święceń kapłańskich udzielił mu bp J. Bieniek 22 czerwca 1952 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Po zastępstwach wakacyjnych w Czyżowicach i Łagiewnikach Śląskich przebywał w Instytucie dla Księży Neoprezbiterów w Załężu. W tym czasie pomagał też w parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (od 20 czerwca - 31 sierpnia 1953). Potem był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym (od września 1953 roku), parafii św. Anny w Janowie (od 2 września 1954), parafii św. Barbary w Strumieniu (od 1 września 1956). W sierpniu 1957 roku zrezygnował z urlopu, zastępując kapelana szpitala przy ul. Raciborskiej w Katowicach. Następnie był wikariuszem w parafii Dobrego Pasterza w Istebnej (od 30 sierpnia 1957; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Mikołaja w Bujakowie (od 1 września 1958) i Nawiedzenia NMP w Orzeszu (od 15 września 1959). Od 25 lutego 1960 był administratorem parafii św. Józefa w Sadowie, a w latach 1972-1979 proboszczem parafii św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy. Następnie został proboszczem w Brzęczkowicach w parafii MB Bolesnej (1979-1987), pełniąc jednocześnie urząd wicedziekana dekanatu mysłowickiego. W Brzęczkowicach wybudował dom katechetyczny. W latach 1987-1994 był proboszczem w Przyszowicach. Po przejściu na emeryturę w 1994 roku mieszkał przez jakiś czas na probostwie w Przyszowicach, a następnie przeprowadził się do Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 9 stycznia 2003 w szpitalu w Katowicach. Pochowany został 13 stycznia w Czyżowicach.

Bibliografia

Schematyzm (1955-2001); J. Pawliczek, Nekrolog, WA 2003, nr 10, s. 591-592; P. Piwowarczyk, Dzieje parafii Brzęczkowice od chwili powstania aż do 1990, Katowice 1993, mps w Bibliotece WTL, s. 79; Prze., Zmarł ksiądz Bolesław Jakubczyk, GN 2003, nr 4, (dodatek katowicki), s. 24.