Jaklewicz Tomasz

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jaklewicz Tomasz (1967-), proboszcz w Katowicach - Brynowie

Jaklewicz Tomasz.jpg

Urodził się 14 czerwca 1967 w Katowicach w rodzinie Lucjana i Barbary z d. Bednorz. Uczył się w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach w latach 1982-86. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1986 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, rozpoczynając studia teologiczno-filozoficzne i przygotowanie do kapłaństwa. 16 maja 1992 przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Przez kolejne lata pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach: św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (1992-1995), Narodzenia NMP w Pszowie (1995-1998) oraz św. Szczepana w Katowicach (1998-1999).

W roku akademickim 1994/95 rozpoczął dwuletnie podyplomowe studium w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL w Lublinie, które w roku 1996/97 kontynuował w Instytucie Teologii Pastoralnej. Egzamin licencjacki z teologii pastoralnej zdał 16 czerwca 1998. W 1999 roku został skierowany na dzienne studia doktoranckie z teologii dogmatycznej z ukierunkowaniem na zagadnienia ekumeniczne. W październiku 1999 roku rozpoczął studia w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL. Egzamin licencjacki z teologii dogmatycznej zdał 8 czerwca 2000. W roku akademickim 2000/2001 kontynuując studia z dogmatyki, uczestniczył w zajęciach kursu wyższego w Instytucie Ekumenicznym. 7 czerwca 2001 zdał egzamin licencjacki z ekumenizmu. Rozprawa doktorska: Formuła Marcina Lutra simul iustus et peccator jako problem teologiczny w kontekście ekumenicznym powstała pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika na seminarium przy Katedrze Chrystologii. Została obroniona 15 grudnia 2003.

Od 1 września 2004 pracuje w "Gościu Niedzielnym” kolejno jako kierownik działu religijnego, sekretarz redakcji, a od 1 lutego 2010 zastępca redaktora naczelnego. Od jesieni 2008 należy do Rady Kapłańskiej. W 2018 roku został przeniesiony na urząd proboszcza parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie.

Od 6 czerwca 2021 jest dziekanem dekanatu Katowice-Panewniki.

Członek Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Publikacje: kilka artykułów naukowych, książka naukowa: Święty grzesznik, książki o charakterze popularnym: Testament z krzyża, Filary wiary, W drogę ze św. Pawłem (współautor) kilkuset artykułów na łamach „Gościa Niedzielnego”.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. Tomasza Jaklewicza. Foto: Youtube.