Jadamus Kazimierz

Z e-ncyklopedia

Jadamus Kazimierz (1934-1989), proboszcz w Bielszowicach

Jadamus Kazimierz.jpg

Urodził się 17 października 1934 w Łaziskach Dolnych w rodzinie górnika Tomasza i Anastazji z d. Bąk. W 1948 roku rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym w Mikołowie, gdzie w 1952 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze przez rok pracował jako tymczasowy nauczyciel w szkole podstawowej w Mościcach. W 1953 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 22 czerwca 1958 przyjął święcenia kapłańskie.

W czasie wakacji pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Wojciecha w Mikołowie. Był wikariuszem w parafiach: Kochanowice (od 1 września 1958), Lubecko (od 30 sierpnia 1962). Tamtejszy proboszcz zlecił mu opiekę duszpasterską nad filią w Łagiewnikach Wielkich z poleceniem budowy nowego kościoła, gdyż 3 października 1961 spłonął tam zabytkowy drewniany kościół filialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Nowy kościół został poświęcony 19 października 1969, a ks. Kazimierz Jadamus został mianowany kuratusem lokalii w Łagiewnikach Wielkich z tytułem proboszcza.

8 maja 1971 został mianowany administratorem, a następnie proboszczem (od 24 sierpnia 1971) parafii Bielszowice. Był doradcą w kurii w sprawach budownictwa sakralnego. 4 lutego 1972 został mianowany członkiem Komisji Liturgicznej — Podkomisji Budownictwa Kościelnego. Od 1976 roku był dziekanem dekanatu kochłowickiego. W 1981 roku ze względu na pogarszający się stan zdrowia, złożył rezygnację z urzędu. 5 kwietnia 1984, w uznaniu zasług na rzecz budownictwa sakralnego w diecezji biskup mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Katowickiej. Zmarł w Bielszowicach 21 grudnia 1989 i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Kazimierza Jadamusa; Schematyzm 1970-1993; J. Pawliczek, Nekrolog, WD 1990, nr 3, s. 96-97; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 66, 162.