Iwanecki Andrzej

Z e-ncyklopedia

Iwanecki Andrzej (1960-), biskup pomocniczy diecezji gliwickiej

Iwanecki.jpg

Urodził się 3 listopada 1960 w Siemianowicach Śląskich w rodzinie Wilhelma i Anny. W latach 1979-1986 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, które w 1980 roku zostało przeniesione do Katowic. W czasie studiów odbył obowiązkowy rok pracy w kopalni "Siemianowice". 27 marca 1986 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Damiana Zimonia.

Był w przeszłości dziekanem dekanatu zabrzańskiego, konsultorem diecezjalnym, członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej i moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie. Papież Benedykt XVI w 2008 roku mianował go prałatem. 18 listopada 2017 Nuncjatura Apostolska poinformowała, że papież Franciszek mianował go nowym biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej. Dotychczas ks. Iwanecki był proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu. Nowy biskup pomocniczy wybrał jako hasło biskupie zawołanie Jezus jest Panem, a stolicą tytularną będzie Arcavica w Hiszpanii.

7 stycznia 2018 o godz. 12.30 w katedrze gliwickiej przyjął święcenia biskupie przez posługę bpa gliwickiego Jana Kopca oraz abpa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce i abpa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego.

Bibliografia

[1]; foto: BP KEP.