Innocenty XII

Z e-ncyklopedia

Innocenty XII (1615-1700), papież

Antonio Pignatelli urodził się 13 marca 1615 w arystokratycznej rodzinie neapolitańskiej. Był synem księcia Minervino. Swoje studia rozpoczął w jezuickim Kolegium Rzymskim, dzięki czemu został zauważony przez papieża Urbana VIII, który powierzył mu pracę w rzymskiej kurii. Oprócz tego, pełnił również wiele innych funkcji kościelnych np. był wicelegatem w Urbino, inkwizytorem na Malcie, gubernatorem Viterbo, referendarzem Trybunału Sygnatury Apostolskiej, nuncjuszem we Florencji, opatem w Warszawie i w Wiedniu. W 1672 roku popadł w niełaskę papieża Klemensa X i został oddalony z Rzymu, skutkiem czego było sprawowanie biskupstwa w Lecce. 1 września 1681 otrzymał z rąk papieża Innocentego XI godność kardynała. Po śmierci papieża Aleksandra VIII odbyło się pięciomiesięczne konklawe, na którym doszło do starć pomiędzy stronnictwem cesarskimi i francuskim. Konsekwencją tego sporu był wybór Antoniego na papieża, który przyjął imię swojego poprzednika, co wskazało na wolę kontynuowania jego kierunku działania. Został intronizowany 15 lipca 1691 w Rzymie. Od chwili rozpoczęcia swojego pontyfikatu rozpoczął reformę w Rzymie jak również w Państwie Kościelnym. Drastycznie ograniczył sprzedaż urzędów, zredukował wydatki dworu do koniecznych potrzeb, a 22 czerwca 1692 bullą Romanum Decet Pontificem określił szereg regulacji skierowanych przeciw powszechnej praktyce nepotyzmu; dopuścił m.in. możliwość mianowania członkiem Kolegium Kardynałów tylko jednego krewnego papieża oraz ograniczył dochody takiego kardynała do 10 tys. skudów. W 1694 roku powołał Kongregację do Spraw Dyscypliny Kościelnej i Reformy Zakonów. Celem Kongregacji miało być podniesienie poziomu moralnego duchowieństwa. Popierał również rozwój misji w Ameryce, Persji i Chinach. Udało mu się przerwać trwający 5 lat spór pomiędzy Francją a papiestwem, bowiem francuskiemu królowi potrzebne było poparcie papieża w sprawie dziedzictwa tronu hiszpańskiego. Dzięki temu w 1693 roku została odtworzona hierarchia Kościoła francuskiego. Innocenty XII skupiał swoją uwagę przede wszystkim na ludziach biednych i źle się mających, świadczy o tym pomoc przekazywana instytucjom charytatywnym jak również wybudowanie hospicjum św. Michała dla 300 rodzin, ponadto gościł biednych, bezrobotnych i potrzebujących w Pałacu Laterańskim. Papież ten ogłosił XVI Rok Święty. Zmarł 27 września 1700. Jego ciało spoczęło w grotach watykańskich w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie.

Bibliografia

S. Wilk, Innocenty XII, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 254-255; K. Dopierała, Księga papieży, Poznań 1996, s. 352-354; R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Kraków 2000, s. 103-104.