Innocenty VIII

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Innocenty VIII (1432-1492), papież

Urodził się w 1432 roku w Genui w rodzinie rzymskiego senatora Arana Cibo i Teodoriny de Mari. Jego właściwe imię to Giovanni Battista Cibo. Swoje młodzieńcze lata spędził na dworze królewskim w Neapolu, gdzie prowadził rozwiązłe życie. Wtedy też został ojcem co najmniej dwójki nieślubnych dzieci. Będąc już papieżem wprowadził je do rodzin książęcych, poprzez małżeństwa. Studiował w Rzymie i Padwie. Około 1460 roku przeżył nawrócenie i przyjął święcenia kapłańskie, a 5 listopada 1466 uzyskał nominację na biskupa Savony, którym pozostał do 16 września 1472. W tym czasie mianowano go biskupem Molfetty. Na konsystorzu celebrowanym 7 maja 1473 papież Sykstus IV mianował go kardynałem-prezbiterem. Giovanni Battista Cibo został wybrany na papieża 29 sierpnia 1484 roku. Wybrano go dlatego, że dwaj liderzy frakcji w kolegium kardynałów, Guliano della Rovere i Rodrigo Borgia nie mogli złożyć swoich własnych kandydatur, ponieważ były ku temu przeciwności. Pierwszy z nich był jeszcze zbyt młody, a drugiemu nie udało się uzyskać poparcia wystarczającej liczby elektorów. Wybrany kandydat przyjął wtedy imię Innocenty VIII, na cześć innego genueńskiego papieża Innocentego IV.

12 września 1484 został uroczyście koronowany na schodach Bazyliki Watykańskiej przez protodiakona Francesco Piccolominiego. Poprzednik Innocentego VIII, Sykstus IV faworyzował członków rodziny, prowadził wystawny tryb życia i był zaangażowany w konflikty zbrojne we Włoszech, co doprowadziło do długów, które pozostawił po sobie na dworze papieskim. Mimo tego, że nie było pieniędzy Innocenty VIII nie szukał oszczędności i kontynuował swój dotychczasowy sposób życia już jako papież. Lubił on wygodę, a przy tym był człowiekiem leniwym. Wybudował willę wypoczynkową w ogrodach watykańskich. Fundusze na ten cel zdobył poprzez oddanie w zastaw papieskiej tiary, a także zaczął tworzyć nowe stanowiska sprzedając je na licytacjach. Innocenty VIII pomagał swojej rodzinie, jednak przez pierwsze lata swojego pontyfikatu nie mianował żadnego ze swoich bliskich kardynałem. Za jego panowania poziom życia moralnego duchowieństwa znacznie się obniżył i przyniósł szkody co do poważania i szacunku urzędu papieskiego. Innocenty VIII był człowiekiem, który często chorował, jego zdrowie było słabe. Niejednokrotnie w ciągu swojego pontyfikatu jego stan zdrowia wydawał się bardzo poważny i spodziewano się, że niebawem umrze. Zmarł 25 lipca 1492 w Rzymie. Został pochowany w Bazylice Watykańskiej, gdzie jego grób znajduje się do dziś.

Bibliografia

J. Kracik, Innocenty VIII, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 252; K. Dopierała, Księga papieży, Poznań 1996, s. 287-289; R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Kraków 2000, s. 89.