Imiołczyk Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Imiołczyk Wilhelm (1915-1978)

Imiolczyk Wilhelm.jpg

Urodził się 19 kwietnia 1915 w Radzionkowie w rodzinie robotnika górniczego Andrzeja i Marty z d. Krause. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Nowym Dworze k. Bytomia i w Radzionkowie. Następnie uczył się w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach, gdzie w 1934 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze pracował w kopalni "Radzionków". W 1935 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej ostatni rok studiów kończył w trybie przyspieszonym w ramach tajnego nauczania w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 10 grudnia 1939 w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Jego pierwszymi placówkami wikariuszowskimi były parafie: NSPJ w Niedobczycach i św. Jacka w Radoszowach. W maju 1943 roku został przymusowo wcielony do wojska niemieckiego. Jako sanitariusz przebywał m.in. we Wrocławiu. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do diecezji katowickiej i jako wikariusz pracował w parafiach: św. Andrzeja Boboli w Wirku-Nowej Wsi, MB Bolesnej w Rybniku oraz św. Ap. Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu. W grudniu 1951 roku bp S. Adamski skierował go jako wikariusza do parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim oraz polecił utworzenie nowej placówki duszpasterskiej i wybudowanie kościoła w Wilchwach.

Kilka miesięcy później ks. Imiołczyk jako wikariusz ekspozyt zamieszkał w Wilchwach, rozpoczął budowę probostwa, a następnie na jego poddaszu urządził tymczasowy kościół. Od 1954 roku był ponadto członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim. Po utworzeniu w Wilchwach kuracji, w marcu 1958 roku otrzymał tytuł kuratusa. Od grudniu 1963 roku pełnił obowiązki lokalisty przy kościele pw. NMP Królowej w Kokotku. W 1964 roku przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w rodzinnej Rojcy. Zmarł 9 września 1978 w Rojcy i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wilhelma Imiołczyka; Schematyzm (1947-1981); J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 1128 i nn.; WD 1978, nr 9, s. 217.