Hylla Antoni

Z e-ncyklopedia

Hylla Antoni OMI (1913-1989), duszpasterz polonijny

Hylla Antoni OMI.jpg

Urodził się 25 maja 1913 w Trębaczowie. W 1927 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego prowadzonego przez oblatów. W latach 1927-28 przebywał w Krobi, a w latach 1928-33 w Lublińcu. Nowicjat w zgromadzeniu oblatów rozpoczął 14 sierpnia 1933. Pierwsze śluby czasowe złożył 15 sierpnia 1934 w Markowicach, a śluby wieczyste 15 sierpnia 1937 w Obrze. Podjął studia teologiczne (Obra 1934-1939). Święcenia kapłańskie przyjął w Obrze 18 czerwca 1939. W czasie II wojny światowej został powołany do wojska niemieckiego jako sanitariusz. Po wojnie, w 1947 roku, przełożeni skierowali go do pracy duszpasterskiej wśród Polonii w Kanadzie. Pracował w parafii św. Kazimierza w Toronto. Zmarł w Toronto 29 stycznia 1989. Pochowany na cmentarzu w mieście Winnipeg.

Bibliografia

Foto: [1]