Hruby Jan

Z e-ncyklopedia

Hruby Jan (1829-1890), proboszcz w Bielszowicach

Urodził się 29 czerwca 1829 w Hulczynie na czeskim Śląsku. Po święceniach kapłańskich, które przyjął w 1853 roku, ks. Hruby pracował jako wikary kolejno w Rybniku, Mikulczycach i Michałkowicach. W 1871 roku został mianowany dziekanem dekanatu bytomskiego. W 1873 roku rozbudował budynek przykościelnej organistówki. Proboszcz podjął kroki mające na celu uzyskanie zgody na budowę nowego kościoła. Drewniany kościółek, ze względu na swe niewielkie rozmiary i stale pogarszający się stan, przestał zaspokajać potrzeby silnie rozwijającej się parafii. W 1882 roku nadeszło pozwolenie władz na podjęcie budowy, w tym też roku na zlecenie proboszcza gliwiccy architekci Traufeld i Phillip wykonali projekt nowego kościoła.

Budowę rozpoczęto wiosną 1883 roku i ukończono jesienią tego samego roku. Nowy kościół, wzniesiony według zasad stylu neogotyckiego, mógł pomieścić ok. 1000 wiernych. Podczas konsekracji otrzymał wezwanie św. Marii Magdaleny. Wkrótce też, w związku z gwałtownym przyrostem wiernych, dokonano jej rozbudowy. W duszpasterstwie kładł nacisk na popularyzacje ruchu pielgrzymkowego i życie brackie. Dzięki temu w życie parafialne zaangażowana była spora część wiernych. Ks. Jan Hruby zmarł w Bielszowicach 4 października 1890. Został pochowany prawdopodobnie w kaplicy cmentarnej, we wnętrzu której znajduje się tablica z wizerunkiem proboszcza.

Bibliografia

[1]