Hoppe Karol

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hoppe Karol (1883-1946), kompozytor

Hoppe bogucice.jpg
Hoppe karol.jpg

Urodził się 11 kwietnia 1883 w Roździeniu k. Szopienic. Jego ojciec Teodor był mistrzem stolarskim, a matka Maria zajmowała się prowadzeniem domu. Karol Hoppe ukończył Seminarium Nauczycielskie w Pyskowicach i w 1909 roku podjął pracę dydaktyczną w szkole w Bogucicach, gdzie uczył muzyki. Od 1922 roku pełnił funkcję nauczyciela w Gimnazjum Klasycznym im. A. Mickiewicza w Katowicach, gdzie założył chór (liczący w czasach świetności aż trzysta osób). Organizował ponadto liczne koncerty i występy artystyczne. Zdobyte wykształcenie, a także spore doświadczenie muzyczne przyczyniło się do tego, iż senat Śląskiego Konserwatorium Muzycznego (późniejsza Akademia Muzyczna) w Katowicach nadał mu tytuł profesora muzyki.

Był współzałożycielem w 1929 roku Szkoły Muzyki Kościelnej św. Grzegorza w Katowicach, gdzie kształcono organistów i chórmistrzów. Tam prowadził wykłady z chorału gregoriańskiego, pieśni kościelnej, gry na organach i historii muzyki kościelnej. W jakimś stopniu funkcje te przejęły współcześnie: Archidiecezjalne Studium Organistowskie, szkoły Muzyczne II stopnia oraz Akademia Muzyczna.

Ponadto Hoppe pełnił funkcje diecezjalnego wizytatora organów i dzwonów, jurora śląskich chórów, oraz członka Komisji Muzyki Kościelnej. Był autorem ponad trzystu kompozycji oraz stu pięćdziesięciu opracowań pieśni i utworów. Zaczął komponować. W jego dorobku jest sporo kompozycji w języku niemieckim. Jedną z najpopularniejszych muzycznych opracowań jest Pasja na Wielki Piątek i Niedzielę Palmową. Owocem współpracy z proboszczem parafii św. Szczepana w Bogucicach, ks. Ludwikiem Skowronkiem, było wydanie Chorału czyli towarzyszenia organ do książki parafialnej „Droga do Nieba" (wydanej w Raciborzu w 1920 r.), zwanego zwyczajowo Chorałem Hoppego.

18 października 1934 zawarł związek małżeński z 26-letnią Martą Noras. Zmarł 2 marca 1946. Nad mogiłą po raz ostatni zagrały mu jego organy i zaśpiewał jego Chór św. Cecylii. 22 grudnia 1968 na chórze kościoła pw. św. Szczepana odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą postać profesora Karola Hoppego.

Bibliografia

M. Syzdek, Profesor Karol Hoppe – wielki nieznany, który bezgranicznie poświęcił się muzyce, „Bogucka Rodzina” Pismo parafii św. Szczepana w Bogucicach, R. 2009, nr 204; J. Oleś, Bogucicka parafia - chórem mocna. Komunikat z dziejów chóru parafialnego, [w:] Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność, Katowice 2000, s. 379-388; Foto: ze zbiorów Ireny Brol