Hlond Ignacy

Z e-ncyklopedia

Hlond Ignacy SDB (1879-1928), misjonarz

Urodził się w 1893 roku w Brzęczkowicach w rodzinie Jana i Marii z d. Imiela. Starszy brat Augusta Hlonda, prymasa Polski i Antoniego Hlonda (Chlondowskiego), kompozytora. Po ukończeniu trzyletniego gimnazjum w Katowicach, w 1893 roku wyjechał do Turynu, a stamtąd na misje do Argentyny. Tam też ukończył studia teologiczne i filozoficzne. W 1903 roku przyjął święcenia kapłańskie i pozostawał na różnych stanowiskach w Zgromadzeniu salezjańskim. Po powrocie do kraju w 1922 roku pracował w zakładach salezjańskich. Zmarł 2 listopada 1928 w Czerwińsku nad Wisłą. Spoczywa w Mysłowicach na nowym cmentarzu.

Bibliografia

A. Piwowarczyk, Hlond Ignacy (hasło), [w:] Słownik biograficzny Ziemi Pszczyńskiej, s. 94.